2. november

533

Pamiatka zosnulých Sviatok Pamiatky zosnulých – ľudovo nazývaný Dušičky. Na sviatok zosnulých po prvý raz upozornil benediktínsky kláštor v Cluny. Opát Odilo v roku 998 nariadil večer 1. novembra, v deň Sviatku všetkých svätých, vyzváňať a spievať žalmy za mŕtvych a na druhý deň slúžiť veľkú zádušnú omšu. Zvyk sa rozšíril po celej západnej cirkvi.

Medzinárodný deň za ukončenie beztrestnosti za zločiny proti novinárom

1938 – predstavitelia Nemecka a Talianska podpísali Viedenskú arbitráž, ktorá rozhodla o odstúpení častí južného Slovenska a Podkarpatskej Rusi Maďarsku. V roku 1947 Maďarsko uznalo neplatnosť tejto arbitráže.

Ilustračné foto: Pixabay.com