2. november

586

1755 – vo Viedni sa narodila francúzska kráľovná Mária Antoinetta, dcéra rakúskej cisárovnej Márie Terézie. Manželka francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI., ich politický sobáš mal upevniť spojenectvo Francúzska s Rakúskom. Počas Veľkej francúzskej revolúcie ich oboch 16. októbra 1793 popravili gilotínou.

1830 – sa narodil v Banskej Štiavnici Karol Divald, uhorský lekárnik, fotograf a svetlotlačiar, ktorý nafotografoval Tatry a východné Slovensko a vlastnil jednu z prvých svetlotlačiarní v Uhorsku v Prešove, neskôr aj v Starom Smokovci, Bardejove a Budapešti. Patril medzi prvých fotografov, ktorí vystúpili na tatranské štíty s fotoaparátom a zachytil vrchy a doliny Vysokých Tatier ako aj rekreačných zariadení, bol členom Uhorského karpatského spolku. Zomrel 7. novembra 1897 v Prešove.

1854 – sa narodil Miloš Štefanovič alebo Miloš Vladimír Štefanovič, slovenský advokát, verejný činiteľ, iniciátor spolupráce Slovákov, Srbov a Rumunov v Uhorsku v boji za svoje práva a proti maďarizácii verejného života. V súdnom procese s Rumunmi v Kluži v roku 1984 ich obhajoval spolu s Matúšom Dulom a Štefanom Fajnorom. Na protest proti manipulácii v procese sa všetci vzdali svojej obhajoby. Neskoršie pôsobil ako správca Tatrabanky v Martine. V bratislavskom Starom Meste je na jeho počesť pomenovaná ulica. Zomrel 21. novembra 1904 v Martine.

1883 – v obci Mošovce (okr. Turčianske Teplice) sa narodil Frico Kafenda, slovenský hudobný skladateľ a pedagóg. Medzi jeho žiakov klavírnej hry a skladby patril aj skladateľ Eugen Suchoň, Michal Knechtsberger Karin, Eva Fischerová Martvoňová a Jela Hodžová Medvecká. Po štúdiách pôsobil ako dirigent v Nemecku, no po prvej svetovej vojne sa vrátil na Slovensko. Pokúsil sa napísať slovenskú národnú operu, ale pre druhú svetovú vojnu zostalo jeho dielo nedokončené. Narukoval a padol do ruského zajatia, kde skicoval budúce Sláčikové kvarteto G dur, v ktorom vyjadril svoje zážitky zo zajateckého života. Bol riaditeľom a pedagógom klavírnej hry i kompozície na Hudobnej a dramatickej akadémii pre Slovensko v Bratislave, neskôr Štátneho konzervatória, vymenovali ho za lektora hudby na FF Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučoval aj na Vysokej škole múzických umení. Zložil cyklus Tri mužské zbory (Išli hudci horou, Sedemdesiat sukieň mala. Posledná z jeho piesní je Pieseň vďaky na slová Plávku na počesť víťazstva a ukončenia vojny. Zomrel v roku 1963 v Bratislave.

1914 – sa narodil Josef Valčík v Smoline, dnes súčasť českého mesta Valašské Klobouky, príslušník československého protifašistického odboja počas 2. svetovej vojny a účastník operácie Silver A. Pomáhal členom výsadku Anthropoid, pri ktorej Jozef Gabčík a Jan Kubiš spáchali atentát na zastupujúceho ríšského protektora Reinharda Heydricha. Po atentáte sa Valčík počas vlny razií a nacistických represií ukrýval spolu s ostatnými atentátnikmi v úkryte v pravoslávnom kostole sv. Cyrila a Metoda na Resslovej ulici v kostolnej krypte. Po vyzradení úkrytu kostol Nemci obkľúčili. Po márnom boji 18. júna 1942 Valčík spolu s ostatnými atentátnikmi spáchal samovraždu.

1950 – zomrel írsky mysliteľ, dramatik George Bernard Shaw. Zakladateľ modernej anglickej drámy, napísal viac ako 40 hier. Za vrchol jeho tvorby je považovaná komédia Pygmalion, satira na viktoriánsku epochu, predloha muzikálu My Fair Lady. Z neskorších je dôležitá historická hra Svätá Jana. Laureát Nobelovej ceny za literatúru (1925) a držiteľ Oscara (1939). Narodil sa 26. júla 1856 v Dubline.

1999 – zomrel v Piešťanoch Milan Antal, slovenský astronóm, ktorý sa zaoberal astrofotografiou a pozorovaním komét a planétok. Pôsobil na observatóriách Skalnaté pleso, Piszkéstetö (Maďarsko) a Piwnice (Poľsko). Po Milanovi Antalovi je pomenovaná planétka (6717) Antal. Na svojom konte má 17 objavených planétok, z ktorých väčšina je už pomenovaná. Ďalších 72 planétok sa však pre nedostatok pozorovaní stratili. Niektoré z nich objavili na iných observatóriách. Narodil sa 19. septembra 1935 v Zábřehu (ČR).

Ilustračné foto: Pixabay.com