2. október (Jubileá osobností)

576

1452 – narodil sa anglický kráľ Richard III. z dynastie Yorkovcov. Kráľom sa stal v roku 1483 po smrti svojho brata kráľa Eduarda IV. a po tom, ako dal údajne odstrániť svojho synovca, nástupcu trónu Eduarda spolu s jeho mladším bratom. Richard III. je predstaviteľom negatívneho hrdinu z rovnomennej drámy Williama Shakespeara. Zomrel 22. augusta 1485.

1712 – zomrel v Domaniži (okr. Považská Bystrica) Juraj Vertík (Vrtík), slovenský farár. V roku 1701 dal postaviť oltár v kostole v Domaniži. Známy je hlavne tým, že 4. septembra 1712 ho pri prechode Suchou dolinou z Fačkova do Domaniže smrteľne zranili zbojníci z Jánošíkovej družiny Huncaga a Plavčík z Dunajova. Na následky zranení po mesiaci zomrel na svojej fare v Domaniži. Po smrti farára Juraja Vertíka sa začal veľký hon na Jánošíkovu družinu. Postupne od novembra 1712 do apríla 1713 väčšinu zbojníkov z jeho družiny vrátane Jánošíka popravili. Vertík sa narodil v roku 1653/1654, presný dátum narodenia nie je známy.

1817 – narodil sa Maximilián Jalovecký, slovenský rímskokatolícky kňaz a autor učebníc. Ako dozorca cirkevných škôl vedel, že okrem šlabikára a čítanky v školách nie sú žiadne iné učebnice. Andrej Radlinský začal v Budíne v r. 1852 vydávať Prostonárodnú Bibliotéku. Jalovecký je autorom prvého zväzku, ktorý obsahoval štyri prírodovedné predmety: hviezdovedu, zemepis, prírodopis a silozpyt. A práve silozpyt alebo fisika z 1. zväzku Prostonárodnej Bibliotéky je prvým výkladom z odboru fyziky v druhej polovici 19. storočia v slovenskom jazyku. Bola to priekopnícka práca, lebo bolo potrebné vytvoriť slovenskú fyzikálnu terminológiu. Zomrel 11. februára 1889 vo Veľkých Levároch.

1867 – v Polichne sa narodila spisovateľka Božena Slančíková Timrava, predstaviteľka neskorého realizmu. Svoje prvé satirické básničky uverejňovala v rukopisnom časopise Ratolesť, ktorý vydávali so sestrou. V neskoršej tvorbe zobrazila realistický obraz dediny a malomesta – Márnosť všetko, Ťapákovci, Skúsenosť, Skon Paľa Ročku, Záplava. Spoločenské dianie zachytila v románe Hrdinovia a o ženách napísala prózy Ťažké položenie, Bál, Bez hrdosti. Tiež autorka divadelných hier. Zomrela 27. novembra 1951 v Lučenci.

1869 – narodil sa indický politik a národný vodca Móhandás Karamčand Gándhí, zv. Máhatmá (Veľká duša). Najväčšia postava indického hnutia za nezávislosť Gándhí bol zakladateľom učenia – gándhizmu: nenásilnej metódy politického boja a vytrvalosti v pravde. 30. januára 1948 ho zavraždil extrémista.

1904 – narodil sa anglický spisovateľ Graham Greene. Autor románov s politickou i náboženskou tematikou Moc a sláva, Náš človek v Havane, Ľudský faktor, Vlak do Istanbulu, Tichý Američan, Komedianti, Honorárny konzul. Zomrel 3. apríla 1991.

1909 – vo Vyšnom Kubíne sa narodila prozaička Margita Figuli, vl. m. Figuliová, predstaviteľka naturizmu. Jej najvýznamnejšími dielami sú lyricko-poetická novela Tri gaštanové kone, historický román Babylon, románová kronika Mladosť, próza Ariadnina niť. Prekladala diela českých spisovateľov. Zomrela 27. marca 1995 v Bratislave.

1910 – v Martine sa narodila herečka Viera Bálinthová. Priekopníčka rozhlasového herectva, členka a vedúca Rozhlasového hereckého súboru. Viedla Detskú rozhlasovú dramatickú družinu. Zomrela 27. februára 1999 v Bratislave.

1968 – zomrel francúzsky maliar a sochár Marcel Duchamp. Jeden zo zakladateľov dadaizmu a tiež objaviteľ ready-made – umeleckého diela, ktoré vzniklo z priemyslovo vyrobených predmetov. Narodil sa 28. júla 1887.

Ilustračné foto: Pixabay.com