20. apríla

618

1742 – v Alberti (dnes Albertirsa), Maďarsko, sa narodil evanj. kňaz Samuel Tešedík. Pôsobil medzi Slovákmi. Učiteľ a pôdohospodár a tiež významný filantrop. Zomrel 27. decembra 1820 v Szarvasi v Maďarsku.

1872 – v Radvani nad Hronom zomrel básnik, evanj. farár Andrej Sládkovič, vl. m. Braxatoris. Predstaviteľ romantizmu, zakladajúci člen Matice slovenskej. Autor reflexívnej básne Sôvety v rodine Dušanovej, básnickej skladby Marína, v ktorej ospieval lásku, krásu a mladosť a eposu Detvan o mravných hodnotách slovenského ľudu a kráse slovenskej prírody. V neskoršej tvorbe podporoval národné obrodenie – Ohlasy, Nehaňte ľud môj!, Zaspievam pieseň o slobodnej vlasti, Svätomartiniáda. Narodil sa 30. marca 1820 v Krupine.

1893 – narodil sa španielsky maliar, grafik, sochár Joan Miró, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov surrealizmu. Pôsobil vo Francúzsku i v USA. Venoval sa tiež keramike a scénografii. Zomrel 25. decembra 1983.

1920 – v Prahe sa narodil český astronóm Záviš Bochníček, popularizátor astronómie na Slovensku. Pôsobil na Univerzite Karlovej v Prahe, od roku 1952 žil na Slovensku. Bol riaditeľom Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici a Observatória na Skalnatom plese. Prednášal na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Pomenovali po ňom kozmický objekt – asteroid 15053. Zomrel 23. februára 2002 v Bratislave.

1921 – v Radošine sa narodila ochotnícka herečka Katarína Kolníková. Od roku 1971 bola členkou Radošinského naivného divadla. Účinkovala v takmer všetkých inscenáciách Stanislava Štepku – Matka v Jááánošíííkovi, Stará matka v Človečine, Stará grófka v Alžbete Hroznej, Zelinárka v Rozprávke, Poštárka v Slovenskom tangu, Slúžka Berta v Kúpeľnej sezóne, Matka Bečelová v Neveste predanej Kubovi, Kuchárka v Pavilóne B, Kováčová v Ženskom oddelení a i. Zomrela 29. mája 2006 v Radošine.

1922 – v Košolnej sa narodil keramikár Ignác Bizmayer. Jeho tvorba sa viaže k výrobe majoliky a keramickej figurálnej plastiky. Zameral sa na stvárnenie slovenských krojov, remeselníkov, muzikantov, svätcov a ľudových tradícií a zvykov. Zaslúžilý umelec a národný umelec.

1934 – v Užhorode sa narodil operný spevák, barytonista Juraj Oniščenko, dlhoročný sólista Opery SND. Medzi jeho najvýraznejšie postavy patrili Eugen Onegin, Knieža Jeleckij v Pikovej dáme, spieval aj vo Verdiho operách, v Bizetovej Carmen a ďalších. Účinkoval v televízii, rozhlase, vystupoval aj koncertne. Zomrel 23. júna 1999.

1937 – narodil sa český politik, novinár, disident Jiří Dienstbier. Bol politickým komentátorom v Československom rozhlase, korešpondentom na Ďalekom východe i v USA, no po roku 1968 sa živil ako nočný strážnik a kurič. Redaktor ilegálneho časopisu Čtverec, v roku 1979-82 bol väznený za činnosť v Charte 77. Prvý československý minister zahraničných vecí a podpredseda federálnej vlády po novembri 1989, za jeho pôsobenia sa rúcala železná opona a krajinu opúšťali sovietske vojská. Bol predsedom Občianskeho hnutia a Slobodných demokratov. V roku 1997 odišiel do USA, kde prednášal na univerzitách. V rokoch 1998-2001 zvláštny spravodajca Komisie OSN pre ľudské práva v bývalej Juhoslávii. Zomrel 8. januára 2011.

1961 – narodila sa česká operná speváčka, sopranistka Eva Urbanová. Vynikajúca umelkyňa, sólistka Opery Národného divadla v Prahe, vystupuje na svetových operných scénach.

1978 – v New Yorku zomrel český filozof a politický publicista Ferdinand Peroutka. Cez vojnu bol väznený nacistami, vo februári 1948 emigroval najskôr do Anglicka, neskôr do USA, kde bol v rokoch 1951-61 šéfom čs. oddelenia rozhlasovej stanice Slobodná Európa. Publikoval viaceré zbierky svojich článkov a esejí. Narodil sa 6. februára 1895.

2017 – zomrel v Štrbe Ján Olejník, slovenský etnograf, pedagóg, múzejný pracovník, publicista. Patril k našim najväčším odborníkom na tradičnú kultúru podtatranských oblastí Spiša a Liptova. Zozbieral veľké množstvo dokumentačného materiálu, ktoré prezentoval vo vedeckých, vedecko – populárnych i reportážnych článkoch, v knihách, novinách a časopisoch doma i v zahraničí. Bol členom Spišského dejepisného spolku v Levoči a člen viacerých zahraničných asociácií a spoločností zameraných na históriu, geografiu a folklór vo Švédsku, Fínsku, USA i Nemecku. Narodil sa 10. mája 1921 v Spišských Vlachoch.

Ilustračné foto: Pixabay.com