20. december

558

1749 – narodil sa Tomáš Tobiáš Mauksch, subrektor kežmarského gymnázia, prírodovedec, evanjelický farár, obchodník, zakladateľ a správca Starého Smokovca. Pôsobil ako učiteľ, evanjelický kazateľ v Bardejove a neskôr ako evanjelický farár vo Veľkom Slavkove. Presvedčil zemepána Veľkého Slavkova Štefana Csákyho, aby postavil pri prameni kyselky poľovnícku chatu a ďalšie budovy, ktoré mali slúžiť pre kúpeľných hostí. Po nezhodách s grófom sa vrátil do Kežmarku. S novým majiteľom Starého Smokovca Jánom Jurajom Reinerom začal spolupracovať na ďalšom rozvoji osady. Severovýchodná stena Slavkovského štítu, jama medzi severovýchodnými ramenami Slavkovského štítu a Slavkovskej kopy, Čierne pleso v Doline Zeleného plesa a dolinka pod Prielomom niesli v 19. storočí jeho meno. Zomrel 10. februára 1832 v Kežmarku.

1890 – narodil sa český fyzik a chemik Jaroslav Heyrovský. Objavil polarografiu a zostrojil polarograf, prístroj na registráciu polarografických kriviek. Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu (1959). Zomrel 27. marca 1967.

1921 – narodila sa v Prahe Ludmila Brožová-Polednová, rodená Biedermannová (v marci 1950 si zmenila priezvisko na Brožová), prokurátorka Štátneho súdu, oddelenie Praha (1950-1952), neskôr okresná prokurátorka Rokycany (od roku 1953) a prokurátorka Generálnej prokuratúry. Bola jediným aktívnym účastníkom vykonštruovaných politických procesov v 50. rokoch, ktorý bol odsúdený. Brožová-Polednová bola odsúdená za podiel na justičnej vražde Milady Horákovej na šesť rokov nepodmienečne. Tento trest jej zmiernil prezident Václav Klaus 21. decembra 2010 s prihliadnutím na jej vysoký vek a zdravotný stav. Brožová-Polednová svoje činy neľutovala a milosť prezidenta považovala za samozrejmosť. Zomrela 15. januára 2015 v Prahe.

1944 – popravili fašisti na námestí v Dobšinej Karola Adlera, veliteľa jednotky partizánov, ktorá bojovala proti fašistom na juhovýchodnom Slovensku. Adlerova jednotka sa snažila uniknúť zo zovretia nemeckých vojsk v oblasti Vyšná Slaná a Rejdová. Po ťažkých bojoch ho fašisti zajali a odovzdali gestapu. Zvyšok partizánskeho oddielu bojoval ďalej pod vedením Jozefa Fábryho. Karol Adler bol v roku 1964 povýšený na kapitána in memoriam a vyznamenaný Radom červenej hviezdy. V bratislavskej Dúbravke je po ňom pomenovaná ulica i škola. V Dobšinej je na budove pošty umiestnená pamätná tabuľa pripomínajúca popravu Karola Adlera. Narodil sa 20. marca 1910 v Kolte (okres Nové Zámky).

1968 – v New Yorku zomrel John Ernst Steinbeck, Jr. – jeden z najznámejších amerických spisovateľov 20. storočia a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 1962. Je takisto laureátom Pulitzerovej ceny za dielo Ovocie hnevu (1939) a O myšiach a ľuďoch (1940) a National Book Award. Celkovo napísal dvadsaťpäť kníh, z toho šestnásť románov, šesť dokumentárnych a cestopisných kníh a niekoľko zbierok krátkych poviedok. Počas druhej svetovej vojny pôsobil ako vojnový korešpondent v Európe pre New York Herald Tribune. V roku 1947 podnikol cestu po Sovietskom zväze spolu so známym fotografom Robertom Capom. Navštívili Moskvu, Kyjev, Tbilisi, Batumi a vojnou zničený Stalingrad. Narodil sa 27. februára 1902 v Kalifornii.

1968 – zomrel v Izraeli Max Brod, židovský nemecky píšuci spisovateľ, prekladateľ a skladateľ. Zaslúžil sa o publikovanie literárnej pozostalosti Franza Kafku a významnou mierou prispel k jeho celosvetovej sláve. V roku 1939 emigrovali s manželkou do vtedajšej Palestíny, kde v Tel Avive pracoval ako dramaturg a kritik. Jeho blízky priateľ Franz Kafka, ktorý vo svojom závete stanovil, že jeho dosiaľ nepublikované diela majú byť zničené, stanovil vykonávateľa poslednej vôle Broda. Ten sa však rozhodol Kafkovu pozostalosť vydať. Od roku 1925 začal Brod publikovať Kafkove diela z pozostalosti, napríklad romány Amerika, Das Schloss (Zámok) či Der Process (Proces). V nasledujúcich troch desaťročiach vydal celkovo šesť zväzkov Kafkovej tvorby a jeho biografiu. Max Brod sa narodil 27. mája 1884 v Prahe.

1982 – zomrel americký klavirista Arthur Rubinstein. Pôvodom Poliak, jeden z najvýznamnejších pianistov 20. storočia, vynikajúci interpret F. Chopina. Napísal autobiografiu Moje mladé roky. Narodil sa 28. januára 1887.

1998 – zomrel v Cambridge sir Alan Lloyd Hodgkin, britský fyziológ a biofyzik. V roku 1963 spolu so sirom Johnom Ecclesom a Andrewom Huxleyom získal Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu za objav iónového mechanizmu membrány nervových buniek. Narodil sa 5. februára 1914 v Banbury (Spojené kráľovstvo).

Ilustračné foto: Pixabay.com