20. február

588

1790 – vo Viedni zomrel český a uhorský kráľ, rímskonemecký cisár Jozef II., syn Márie Terézie, s ktorou vládol od roku 1765. Počas jeho vlády pokračoval osvietenský absolutizmus a rakúsky centralizmus. Urobil mnoho reforiem, v roku 1781 vydal tolerančný patent, ktorým sa rozšírili náboženské slobody a práva, a patent o zrušení nevoľníctva. Narodil sa 13. marca 1741 vo Viedni.

1864 – zomrel v Banskej Bystrici Kristián Andrej Zipser (Christian Andreas), mineralóg, geológ, pedagóg, vlastivedný pracovník, spoluzakladateľ Uhorskej mineralogickej, geologickej a metalurgickej spoločnosti. Autor prvej topografickej mineralógie Uhorska, etnografickej monografie Zvolenskej a Tekovskej stolice. Jeho zbierka minerálov mala okolo 12-tisíc exemplárov. Bol členom desiatok vedeckých spoločností a múzeí, nadviazal kontakty s významnými osobnosťami ako Alexandrom von Humboldtom či Johannom Wolfgangom Goethem. Bol nositeľom viacerých vyznamenaní, čestným doktorom niekoľkých univerzít. Za zásluhy ho v roku 1862 vyznamenali cisárskym zlatým krížom s korunou. Narodil sa 25. novembra 1783 v Maďarsku (Ráb).

1908 – narodil sa herec Ondrej Jariabek. Obľúbený interpret ľudových postáv na javisku i v rozhlase. Začínal v ochotníckych súboroch a neskôr bol členom Činohry SND. Filmy: Varúj… !, Čertova stena, Jánošík, Orlie pierko. Autor dvojdielnych memoárov, ktoré vyšli v roku 1988 pod názvom Z pastierčaťa herec. Zomrel v roku 1987.

1920 – zomrel americký polárnik Robert Peary. Podnikal výskumné cesty v Grónsku a tvrdil o sebe, že ako prvý dosiahol 6. apríla 1909 severný pól. Narodil sa 6. mája 1856.

1962 – americký astronaut John Glenn uskutočnil vo vesmírnej lodi Friendship 7 prvý americký orbitálny let, celkovo druhý po Jurijovi Gagarinovi. Misia Mercury-Atlas 6 trvala štyri hodiny a 56 minút.

1993 – zomrela v New Yorku Janka Guzová, vyd. Becková, slovenská speváčka ľudových piesní. Zozbierala viac ako 900 ľudových piesní zo Spiša, Šariša a Zemplína. Asi 150 z nich vydala v spevníkoch: Spevy nášho ľudu a Janka Guzová spieva. V 50. rokoch mala zakázané vystupovať a 150 piesní v jej podaní bolo zmazaných. Zákaz trval do roku 1962. V roku 1969 spolu s rodinou emigrovala do USA. Kanadská Slovenská liga jej udelila Cenu slovenského srdca (1986). V roku 1997 vyšla kniha jej spomienok – J. Guzová: Piesňou otvárala srdcia. Na počesť speváčky sa na Slovensku koná súťaž mladých interpretov ľudovej piesne O cenu Janky Guzovej a v jej rodných Žakarovciach folklórny festival Dni Janky Guzovej. Pochovali ju na Národnom cintoríne v Martine. Narodila sa 4. apríla 1917 v Žakarovciach.

2017 – zomrela v Kanade vo veku 83 rokov Jaroslava Blažková, exilová slovenská spisovateľka, prozaička, autorka kníh pre deti a mládež. V roku 1968 odišla do exilu a usadila sa v Toronte. Medzi jej známe diela patria: Nylonový mesiac, Jahniatko a grandi, pre deti napísala Tóno, ja a mravce, Ostrov kapitána Hašašara, Ohňostroj pre deduška a mnoho ďalších. Za celoživotnú tvorbu pre deti udelili Jaroslave Blažkovej Cenu Bibiany Trojruža. Narodila sa 15. novembra 1933 vo Veľkom Meziříči v Čechách.

Ilustračné foto: Pixabay.com