20. marec

510

1727 – zomrel anglický fyzik, matematik a astronóm Sir Isaac Newton, zakladateľ klasickej mechaniky. Objavil gravitačný zákon. Robil optické výskumy, objasnil rozklad svetla, skonštruoval zrkadlový ďalekohľad. V diele Philosophiae Naturalis Principia Mathematica – Matematické základy prírodovedy formuloval tri základné zákony dynamiky – Newtonove zákony. V roku 1705 ho povýšili do šľachtického stavu. Narodil sa 25. decembra 1642.

1828 – narodil sa v mestečku Skien nórsky dramatik Henrik Ibsen, zakladateľ európskej realistickej drámy. V ranom období spätý s nórskymi divadlami, pre ktoré písal romantické hry. Takmer 30 rokov žil v cudzine, v Taliansku a v Nemecku. Napísal drámy o morálke meštiackej spoločnosti Peer Gynt, Nora, Nepriateľ ľudu, Heda Gablerová a i. Zomrel 23. mája 1906 v Oslo.

1915 – narodil sa ukrajinský klavírny virtuóz Sviatoslav Teofilovič Richter, jeden z najvýznamnejších klaviristov 20. stor. Vynikal v interpretácii diel Beethovena, Liszta, Čajkovského, Skriabina. Zomrel 1. augusta 1997.

1923 – vo Svätom Jure sa narodil výtvarník a filmový režisér Viktor Kubal, zakladateľ slovenského animovaného filmu. Jeho štýl bol charakteristický skratkovitou kresbou. Vytvoril seriál Janko Hraško, filmy Zbojník Jurko, Krvavá pani. Autor večerníkových seriálov Puf a Muf, Panák z križovatky. Zomrel v Bratislave 24. apríla 1997.

1924 – v Staškove sa narodil herec Jozef Kroner. Pôsobil v rôznych ochotníckych súboroch a vďaka výraznému hereckému talentu získal angažmán na profesionálnej scéne v Martine. V rokoch 1956 až 1984 bol členom Činohry Slovenského národného divadla (SND). Z filmografie: Štvorylka, Obchod na korze, ktorý v roku 1966 získal Oscara pre najlepší cudzojazyčný film, Pacho, hybský zbojník, Kosenie jastrabej lúky, Tisícročná včela. Spolupracoval s rozhlasom i televíziou. Autor kníh Herec na udici, Herec nielen na udici. Zomrel v Bratislave 12. marca 1998.

1929 – narodil sa v Hronských Kľačanoch Jozef Melicher, slovenský literárny historik, kritik a prozaik. Ako prvá vyšla jeho kniha Tekovské povesti (1989), neskôr Hontianske povesti (1996) a poslednú knihu Požitavské povesti (1998) vydal v spoluautorstve s Jozefom Trubínim, ktorý povesti zozbieral. Za osobitnú zmienku stoja ďalšie dve diela – výkladový slovník nárečia z okolia Levíc Krátky slovník nárečia slovenského tekovsko-čilejkárskeho (1996) a dielo Čilejkárska rapsódia (1998). V roku 1982 vydal Melicher ako samizdat zborník Verše vínorodých vŕškov (Malá antológia slovenskej poézie o víne a viniciach). Zomrel 9. januára 2008 v Nitre.

1945 – v Terezíne sa narodil slovenský sociológ a publicista Fedor Gál. V novembri 1989 spoluzakladal Verejnosť proti násiliu (VPN) a v čase prvých slobodných parlamentných volieb bol jej predsedom. Z politiky sa stiahol v prvej polovici roka 1991 a odišiel do Prahy, kde má knižné nakladateľstvo. Napísal diela: Možnosť a skutočnosť, Z prvej ruky, Hodnoty pre budúcnosť, Ľudský údel. Je iniciátorom projektu Krátka dlhá cesta, ktorý pomocou textov, fotografií a videa predstavuje svedectvo o pochode smrti z koncentračného tábora Sachsenhausen v roku 1945, počas ktorého zahynul jeho otec Vojtech Gál.

1951 – v Nižnej Šebastovej, súčasti Prešova, sa narodil filmový režisér Fero Fenič. Študoval žurnalistiku a réžiu. Autor celovečerných filmov Džúsový román a Zvláštne bytosti. Od roku 1992 žije v Prahe, kde založil nezávislú filmovú a televíznu spoločnosť Febio, ktorá produkuje pôvodnú autorskú dokumentárnu tvorbu. Vznikli tak cykly dokumentárnych filmov GEN, GENUS, OKO, Okno k sousedům, Jak se žije…, Cestománie. Febio tiež organizuje Medzinárodnú prehliadku filmu, televízie a videa Febiofest.

2012 – zomrel Ján Komorovský, zakladateľská osobnosť slovenskej religionistiky, profesor Univerzity Komenského v Bratislave. Založil Slovenskú spoločnosť pre štúdium náboženstiev a Hieron, prvý religionistický časopis na Slovensku. Začínal na Katedre rusistiky na Filozofickej fakulte UK, no svoje odborné záujmy profiloval k širšiemu slovanskému a slovenskému folklóru. Prvým ovocím tohto zamerania bola v roku 1957 kniha Kráľ Matej Korvín v ľudovej prozaickej slovesnosti. Z fakulty bol v roku 1959 vylúčený, pracoval v ústraní. V roku 1968 ho rehabilitovali, vrátil sa na FiF UK do Kabinetu etnológie. V roku 1975 bol pri normalizačných čistkách z fakulty znova vylúčený. Vrátiť sa mohol až po zmene režimu po roku 1989. V roku 1990 začal viesť religionistické kurzy na Filozofickej fakulte UK. V roku 1992 tam zakladá religionistiku ako samostatný odbor ako súčasť Katedry etnológie. Narodil sa 2. júna 1924 v Trenčíne.

Ilustračné foto: Pixabay.com