20. november

554

1759 – v obci Leštiny v okrese Dolný Kubín sa narodil Mikuláš Zmeškal, hudobný skladateľ. Pochádzal z oravského zemianskeho rodu, študoval na evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici. V roku 1782 zložil advokátsku skúšku v Budapešti. Hru na violončelo študoval u Antonína Krafta vo Viedni. Stal sa úradníkom Hontianskej stolice, advokátsky kandidát v Budapešti a radca dvorskej kancelárie vo Viedni. Patril medzi najbližších priateľov Ludwiga van Beethovena a Josepha Haydna. Z jeho korešpondencie s Beethovenom sa zachovalo okolo 150 listov a odkazových lístkov. Zomrel 26. júna 1833 vo Viedni.

1876 – v Senici sa narodil Dušan Fajnor, evanjelický cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ, právnik a filozof, v poradí druhý biskup Západného dištriktu a druhý generálny biskup v novodobých dejinách evanjelickej cirkvi na Slovensku. Po vzniku Československa bol spolutvorcom evanjelickej cirkevnej ústavy, ktorú schválili na synode v Trenčianskych Tepliciach v roku 1921. Po roku 1918 sa podieľal na vzniku Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Bol redaktorom časopisu Evanjelický kazateľ, zodpovedným redaktorom časopisu Stráž na Sione a prispieval aj do ďalších novín a časopisov. Zomrel 9. apríla 1933, pochovaný je v Modre.

1889 – narodil sa americký astronóm Edwin Hubble, ktorý dokázal existenciu ďalších galaxií mimo Mliečnej dráhy. Tiež zistil, že všetky galaxie nevyzerajú rovnako a vypracoval prvú klasifikáciu galaxií (1925), ktorá sa používa dodnes. Medzi jeho najväčšie objavy patrí Hubblov zákon (1929) – popísanie vzťahu medzi rýchlosťou rozpínania galaxií a ich vzdialenosťou. Zomrel 28. septembra 1953.

1894 – zomrel ruský klavirista, skladateľ a dirigent Anton Grigorievič Rubinštejn. V Petrohrade založil prvé ruské konzervatórium. Autor opier, symfónií a klavírnych koncertov. Narodil sa 28. novembra 1829.

1910 – zomrel ruský prozaik a publicista Lev Nikolajevič Tolstoj, zakladateľ filozofie hlásajúcej zásadu lásky k blížnemu a pasívnej rezistencie. Literárnu tvorbu začal autobiografickou trilógiou Detstvo, Chlapčenstvo a Mládenectvo. Skúsenosti z krymskej vojny zachytil v cykle Sevastopoľské poviedky. Autor románovej epopeje Vojna a mier. Psychologické dilemy novodobého človeka opísal v románe Anna Kareninová. Ďalšie diela: Kreutzerova sonáta, Smrť Ivana Iľjiča, Otec Sergej, Vzkriesenie, Kozáci a Hadži-Murat, drámy Vláda tmy a Živá mŕtvola. Narodil sa 9. septembra 1828.

1912 – narodil sa rakúsky politológ a politik Otto von Habsburg, najstarší syn posledného rakúskeho cisára a uhorského kráľa Karola I. Habsburského. Mal štyri roky, keď jeho otca Karola korunovali na uhorského kráľa. Po nastolení republiky rodina odišla do exilu do Švajčiarska a neskôr na Madeiru, kde v roku 1922 cisár Karol umrel. Ottova matka Zita Bourbonská, zvaná Parmská, žila so siedmimi deťmi z podpory ostatných panovníckych dvorov. Otto von Habsburg, ktorý sa vzdal nároku na trón, bol poslancom Európskeho parlamentu a od roku 1972 prezidentom Paneurópskej únie. Autor mnohých kníh s politickou a historickou tematikou. Zomrel 4. júla 2011.

1918 – v Spišskom Štiavniku sa narodil skladateľ a dirigent Tibor Frešo. Zložil symfonické a komorné diela, scénickú i filmovú hudbu, detskú operu Martin a slnko a balet Narodil sa chrobáčik. Ako dirigent pôsobil v SND v Bratislave, v ŠD v Košiciach a v Slovenskej filharmónii. Zomrel 7. júla 1987 v Piešťanoch.

1923 – narodila sa juhoafrická spisovateľka a politická aktivistka Nadine Gordimer, laureátka Nobelovej ceny za literatúru (1991). Patrila k najvýznamnejším aktivistkám proti apartheidu. Mnoho z jej kníh v Juhoafrickej republike počas obdobia apartheidu zakázali vydať, stali sa však populárne po celom svete. Na konte má množstvo krátkych poviedok, niekoľko esejí a romány ako napríklad July a jeho ľudia, v češtine vyšli knihy Začni žít a Poutníci. Zomrela 13. júla 2014.

1925 – narodila sa ruská baletka, primabalerína Maja Plisecká, svetová baletná legenda. Debutovala na javisku Veľkého divadla v Moskve a s veľkým úspechom vystupovala na javiskách v Anglicku, v USA, vo Francúzsku. Zomrela 2. mája 2015.

1944 – zavraždili v Kremničke fašisti Chavivu Reikovú, pôvodným menom Marta Reicková, krycie meno Adela Robinsonová. Od mlada aktívne pracovala v sionistickom hnutí. Do Palestíny sa odsťahovala v roku 1939. Absolvovala vojenský a spravodajský výcvik. V lete 1944 sa ako príslušníčka anglo-americkej vojenskej misie dostala na Slovensko na povstalecké územie. Po potlačení SNP sa ukrývala s partizánmi v okolí Pohronského Bukovca. Koncom októbra tábor prepadli fašisti a zajali ju. Po krutom výsluchu ju spolu s ďalšími 250 ľuďmi pri Kremničke zavraždili. Po oslobodení telo Chavivy Reikovej exhumovali a uložili na Olšanoch v Prahe. Na žiadosť izraelskej vlády telo opäť exhumovali a previezli do Jeruzalema. V Banskej Bystrici jej 21. augusta 1990 udelili in memoriam čestné občianstvo. Pamiatke Chavivy Reikovej bol venovaný slovenský dokumentárny film Návrat do horiaceho domu (2014). Narodila sa 22. júna 1914 v Rožňave.

1984 – v Bratislave zomrel skladateľ, organizátor hudobného života Alexander Moyzes, syn skladateľa Mikuláša Moyzesa. Zložil 12 symfónií a symfonickú báseň Nikola Šuhaj. Zakladateľ SĽUK-u, pre ktorý vytvoril folklór štylizujúce diela. Narodil sa 4. septembra 1906 v Kláštore pod Znievom.

1985 – v Banskej Bystrici zomrel prozaik, autor próz pre deti a mládež Ján Bodenek. Pracoval v Matici slovenskej, bol redaktorom v časopise Slniečko a riaditeľom vydavateľstva Osveta. Jeho literárnym debutom bol román Ivkova biela mať. Ďalšie knihy: Leto na Rovniach, Zapálené srdce, Svetlá na bublinách, Kríž profesora Hunku, Z vlčích dní. Autor novely Katastrofa, ktorá bola sfilmovaná pod názvom Skalní v ofsajde. Narodil sa 6. marca 1911 vo Vrútkach.

1996 – v Bratislave zomrel hudobný teoretik Ján Albrecht. Bol violistom a zakladateľom súboru Musica aeterna. Editor starej slovenskej hudby a autor viacerých teoretických prác o hudbe a umení. Narodil sa 7. januára 1919 v Bratislave.

1997 – v Bratislave zomrel skladateľ, klavirista a dirigent Karol Elbert. Rozhlasový pracovník, autor tanečných piesní a operiet, napr.: Z prístavu do prístavu, Do videnia, láska. Narodil sa 19. decembra 1911 v Trnave.

Ilustračné foto: Pixabay.com