20. október

492

1554 – narodil sa Valentín Balaša, barón z Ďarmôt a Modrého Kameňa, uhorský renesančný básnik, ktorý písal po maďarsky, turecky a po slovensky. Je zakladateľom modernej maďarskej lyrickej poézie a prvým autorom maďarskej erotickej poézie. Ovládal osem jazykov, študoval na univerzitách v Nemecku i v Taliansku a dosiahol vzdelanie v literatúre. Slovenské básne objavili až v roku 1949 vo viedenskej Národnej knižnici. Dovtedy nikdy nevyšli knižne. Balaša písal v slovenčine nábožensky ladené básne a jednu o láske – Pieseň v mene peknej devy. Pri obliehaní Ostrihomu ho ťažko zranili a zomrel 30. mája 1594.

1803 – narodil sa Martin Branislav Tamaškovič (niekedy aj Tomaškovič), slovenský vlastenec, národno-kultúrny pracovník, spoluzakladateľ Matice slovenskej. V Trnave si v roku 1832 otvoril hostinec, ktorý sa stal centrom slovenského národného života v Trnave. Vo svojom dome na Františkánskej ulici zriadil verejnú čitáreň. Od roku 1846 bol členom spolku Tatrín a aktívnym členom Matice slovenskej, Matice srbskej, členom výboru Spolku sv. Vojtecha, podporoval slovenské gymnáziá i Slovenskú besedu v Trnave. V roku 1848 sa zapojil do bojov v povstaní ako dôstojník Slovenského dobrovoľníckeho zboru a v roku 1849 zastupoval trnavský magistrát v deputácii vyslanej k panovníkovi do Viedne. Zomrel 20. februára 1872, pochovaný je na Starom cintoríne v Trnave.

1831 – zomrel v Srbsku na mor Juraj Rohoň, slovenský spisovateľ, zberateľ ľudových piesní, národný buditeľ a evanjelický kňaz. Vzdelanie získaval v Banskej Štiavnici. Po ukončení štúdia pôsobil ako vychovávateľ vo Vojvodine v Petrovci, ako rodinný učiteľ v Kulpíne a ako farár v Hložanoch. Udržiaval osobné kontakty s Pavlom Jozefom Šafárikom a Jánom Kollárom, zúčastňoval sa na organizovaní tamojšieho národného života a šíril osvetu. Narodil sa v Hornom Kalníku v okrese Martin 15. augusta 1773.

1848 – zomrel na šibenici Viliam “Vilko” Šulek, účastník slovenského povstania v roku 1848. Spolu s bratom Ľudovítom sa pridali k slovenským dobrovoľníkom a patrili k najvernejším spolubojovníkom Jozefa Miloslava Hurbana. V Krajnom a jeho okolí naverboval 400 dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili na prvej víťaznej bitke 22. septembra 1848 v Brezovej pod Bradlom. Netušiac, že 28. septembra 1848 utrpeli hurbanovci porážku, po ktorej museli ustúpiť na Moravu, Vilko Šulek zorganizoval pri Krajnom ozbrojený odpor občanov voči maďarským gardistom. Nápor maďarskej armády však nevydržali. Chytili ho a uväznili v Hlohovci. Štatariálny súd ho 19. októbra 1848 odsúdil ako buriča a veliteľa slovenského povstania na trest smrti obesením.

1854 – narodil sa francúzsky básnik Jean-Arthur Rimbaud. Významný predstaviteľ prekliatych básnikov, jeho tvorba ovplyvnila symbolistov a surrealistov. Priateľ básnika Paula Verlaina. Vrcholom jeho tvorby je zbierka Sezóna v pekle. V slovenčine vyšla aj zbierka jeho básní Moje malé milenky v preklade Ľubomíra Feldeka a zbierka Opitá loď. V češtine vyšli jeho básne napríklad v zbierkach Iluminace, Já je někdo jiný. Zomrel 10. novembra 1891.

1931 – v Bratislave sa narodila speváčka a herečka Hana Hegerová. Na bratislavskom konzervatóriu vyštudovala herectvo a krátko pôsobila v žilinskom mestskom divadle. Neskôr účinkovala v Tatra revue v Bratislave. Od roku 1958 žije v Prahe, kde bola členkou divadla Rokoko i divadla Semafor. V roku 1988 sa v ankete Zlatá nota stala najlepšou speváčkou roka, cenu získal aj jej album Potměšilý host a pieseň Levandulová, ktorú nahrala s Petrom Hapkom. Ako herečka zaujala najmä v hudobných filmoch, napríklad Kdyby tisíc klarinetů a Ta naše písnička česká. V roku 1996 ju česká Akadémia populárnej hudby uviedla do Siene slávy a v roku 2002 jej český prezident Václav Havel udelil medailu Za zásluhy. V októbri 2010 vydala štúdiovku Mlýnské kolo v srdci mém.

1962 – narodil sa slovenský filmový režisér Martin Šulík. Ako poslucháč VŠMU si zahral v úspešnom filme Uhol pohľadu Vlada Balca. Medzinárodný úspech zaznamenal v 90. rokoch poetickými filmami Neha, Všetko čo mám rád, Záhrada – Český lev za najlepšiu réžiu (1995), Orbis pictus. Ďalšie filmy: Krajinka, Klíč k určování trpaslíků, Slnečný štát. Film Cigán (2011) o štrnásťročnom chlapcovi pokúšajúcom sa prekročiť hranice rómskej osady i mentality bol slovenským národným kandidátom na Oscara – cenu americkej Akadémie filmových umení a vied.

1997 – v Trnave otvorili Univerzitu sv. Cyrila a Metoda. V súčasnosti má štyri fakulty – filozofickú, masmediálnej komunikácie, sociálnych vied a prírodných vied.

Ilustračné foto: Pixabay.com