21. február

583

1888 – v Hlbokom zomrel národný buditeľ Jozef Miloslav Hurban. Bol evanj. farárom v Hlbokom, venoval sa osvete a zapájal do spoločenského života. Ľudovítom Štúrom a Michalom Miloslavom Hodžom uzákonili spisovnú slovenčinu. Vydával beletristickú prílohu Slovenských národných novín Orol tatranski, založil vedecký časopis Slovenské pohľady, spoluzakladal vydavateľský spolok Tatrín. V roku 1848 formuloval mikulášske Žiadosti slovenského národa. Po revolúcii sa venoval najmä cirkevným otázkam a v 60. rokoch sa opäť zapojil do spoločenského diania. Publicistické práce: Slovensko a jeho život literárny, Cesta Slováka ku bratrům slavenským na Moravě a v Čechách, prózy: Olejkár, Gottšalk, Prítomnosť a obrazy zo života tatranského, Od Silvestra do Troch kráľov a i. Otec Svetozára Hurbana Vajanského. Narodil sa 19. marca 1817 v Beckove.

1902 – zomrel český cestovateľ a lekár Emil Holub. Podnikol tri veľké expedície do neprebádaného juhoafrického vnútrozemia a pôsobil tiež ako lekár v Kimberley. Jeho etnografická a prírodovedecká zbierka je vystavená v múzeu v rodných Holiciach. Autor cestopisných publikácií Sedm let v jižní Africe, Druhá cesta po jižní Africe a i. Narodil sa 7. októbra 1847.

1940 – v Ratkovskom Bystrom sa narodil básnik Ondrej Nagaj. Povolaním učiteľ, debutoval zbierkou Verše na pni. Ďalšie zbierky: Hlboko doma, Krajina človeka, Prekrývanie tvárí, Nebudem už zlý, Aj kameň dušu má, Ukradomky. Venuje sa tvorbe pre deti: Mám básničku na jazýčku, Riekanky do škôlky, Kamaráti na dvore, Hádanky z lúky, hádanky z lesa, Od čoho má slnko kľúče a i.

1984 – zomrel ruský prozaik Michail Alexandrovič Šolochov. Jeho prvými literárnymi prácami boli príbehy z občianskej vojny v Rusku Donské poviedky. Skúsenosti z občianskej vojny opísal v románovej epopeji Tichý Don. Autor románu z obdobia kolektivizácie Rozrušená zem, novely Osud človeka, dokumentárnej prózy Bránili svoju zem a i. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1965). Narodil sa 24. mája 1905.

2018 – vo Veľkej Mači v okrese Galanta zavraždili vo veku 27 rokov slovenského investigatívneho reportéra Jána Kuciaka spolu s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou. Najpravdepodobnejším motívom vraždy bola jeho investigatívna žurnalistická práca, čo potvrdil v septembri 2018 dozorujúci prokurátor. Ján narodil sa 17. mája 1990 v Štiavniku. Martina sa narodila 3. apríla 1990 v Gregorovciach v okrese Prešov.

Ilustračné foto: Pixabay.com