21. október

449

Deň pôvodných odrôd jabĺk

1950 – v Bratislave sa skončil proces s Viliamom Žingorom, ktorého obvinili z rozvracania ľudovodemokratického zriadenia. Na základe vykonštruovaného obvinenia ho odsúdili na smrť a 18. decembra 1950 popravili. Žingor bol poručíkom Slovenskej armády na východnom fronte a po dvoch rokoch ho povolali opäť na front. Ušiel do turčianskych lesov, kde organizoval dobrovoľníkov. Stal sa veliteľom II. brigády Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa sformovala v Turci z I. brigády Milana Rastislava Štefánika pod velením Petra Alexejeviča Velička. Po vypuknutí povstania sa Žingor so svojou brigádou zapojil do ťažkých bojov o Rajeckú dolinu. Aj keď Žingor bol vyznamenaný Radom SNP I. triedy a patril medzi významných predstaviteľov Zväzu slovenských partizánov, ako člen KSS nesúhlasil s mnohými prejavmi moci. Po roku 1948 ho začali perzekvovať. Zatkli ho 27. novembra 1949. Počas politického procesu ho režim pred verejnosťou označil za zradcu a zbabelca. Viliama Žingora v roku 1968 rehabilitovali, nie však v plnej miere, pretože tento proces zastavila v tom čase normalizácia. O jeho živote a smrti rozpráva film Milana Varsíka a Fedora Bartku Posledná noc Viliama Žingora z roku 1991. O rehabilitačnom procese s Viliamom Žingorom pripravil dvojdielny publicistický film slovenský novinár Roman Kaliský. Viliam Žingor sa narodil v Bystričke pri Martine 30. júla 1912.

Ilustračné foto: Pixabay.com