21. október

629

1750 – v Častej sa narodil katolícky kňaz, národný buditeľ Juraj Fándly. Jeden z najplodnejších spisovateľov prvej bernolákovskej generácie. V diele Dúverná zmlúva mezi mňíchom a ďáblom opísal idey osvietenského absolutizmu. Zaoberal sa zdravotnou a poľnohospodárskou osvetou, napísal diela Piľní domajší aj poľní hospodár, Zelinkár, Slovenskí včelár a ďalšie. Zomrel 7. marca 1811 v Ompitáli (dnešné Doľany).

1757 – v obci Vrbovce na Myjave sa narodil Štefan Leška, slovenský filológ, prekladateľ, spisovateľ, novinár, redaktor a znalec vtedajšej slovenčiny a češtiny, manžel slovenskej poetky Rebeky Leškovej, zať slovenského barokového spisovateľa Martina Laučeka. V Prahe spolupracoval s Josefom Dobrovským na nemecko-českom slovníku a s Josefom Jungmannom na Česko-německom slovníku. Slovenský novinár a jazykovedec Juraj Palkovič vyzdvihol pomoc Štefana Lešku ako znalca reči pri zostavovaní diela Česko-nemecko-latinského slovníka. V rukopise zanechal jazykovednú prácu – lexikálne zrovnávanie slovanských jazykov s maďarčinou – Hungaria polyglota, ktoré vyšlo v roku 1825 pod názvom Elenchus vocabulorum Europaeorum. Osobnosť Štefana Lešku spomína aj Ján Kollár vo svojej Slávy dcére, radí ho medzi zaslúžilých Slovanov. Medzi jeho obdivovateľov patrili aj Pavol Jozef Šafárik a František Palacký pre jeho literárnu, vedeckú i novinársku prácu. Zomrel 25. februára 1818 na území dnešného Maďarska.

1833 – narodil sa švédsky chemik, priemyselník a vynálezca Alfred Bernhard Filip Nobel. Zaoberal sa výskumom a výrobou výbušnín a v roku 1867 vynašiel dynamit. Zarobil obrovský majetok a v roku 1895 založil fond – Nobelovu nadáciu, z ktorého je udeľovaná švédskou akadémiou Nobelova cena – ocenenie za najvýznamnejšie objavy vo fyzike, chémii, fyziológii alebo lekárstve a tiež za literatúru. Nobelovu cenu za mier udeľuje nórsky parlament a za ekonómiu od roku 1969 Švédska národná banka. Zomrel 10. decembra 1896.

1952 – narodil sa populárny spevák, textár a skladateľ Miroslav „Meky“ Žbirka. V 70. rokoch sa preslávil ako člen skupiny Modus, s ktorou v roku 1977 získal Bratislavskú lýru za pieseň Úsmev. V roku 1982 vyhral anketu Zlatý slávik. Z albumov: Doktor Sen, Sezónne lásky, Roky a dni, Nemoderný chalan, Chlapec z ulice, Zlomky poznania, Meky, Modrý album, Dúhy, Empatia, Miro. V roku 2011 nahral s orchestrom mesta Bratislavy Cappella Istropolitana Symphonic album. Hral v muzikáli Neberte nám princeznú. Žije v Prahe.

1969 – zomrel americký prozaik a básnik Jack Kerouac, vl. m. Jean-Louis Lebris de Kerouac. Jeho takmer autobiografická kniha Na ceste bola manifestom beatnikov. Próza: Podzemníci, Osamelý pútnik, Big Sur, Satori v Paríži, More je môj brat. Poézia: Mexiko City Blues. Narodil sa 12. marca 1922.

Ilustračné foto: Pixabay.com