22. apríla

583

1738 – v Banskej Bystrici – Radvaň narodil sa Ján Laho, slovenský evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár. Po vydaní tolerančního patentu prišiel 28. mája 1782 ako prvý luteránský pastor do Čiech a vydal v Prahe katechizmus Vejtah některých hlavných otázek a odpovědí z učení křesťanského pro obecný lid evangelický v Čechách. V rokoch 1784-1785 zastával úrad prvého superintendanta českej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. V roku 1784 na audiencii v Jihlave žiadal cisára Jozefa II., aby zrušil odvádzanie štóly katolíckym kňazom a podporoval superintendantov zo štátnych prostriedkov. V roku 1785 ukončil svoju službu v Čechách a vrátil sa do vlasti. Zomrel 21. novembra 1790.

1876 – narodil sa vo Viedni Robert Bárány, rakúsky fyziológ a otológ maďarského pôvodu. Za svoje dielo Psychológia a patológia vestibulárneho aparátu získal v roku 1914 Nobelovu cenu. Zomrel 8. apríla 1936 vo Švédsku.

1909 – narodila sa v Turíne talianska neurologička, objaviteľka nervového rastového faktoru Rita Leviová-Montalciniová. Získala najprestížnejšie ocenenia vo svojom odbore vrátane Albert Lasker Award for Basic Medical Research a Nobelovej ceny za fyziológiu a lekárstvo (obe v roku 1986 spolu so Stanley Cohenom). Ako prvá žena sa stala členkou Pápežskej akadémie vied (1974) a Národnej akadémie vied Spojených štátov (od 1968), rytierka Veľkokríža Rádu zásluh o Taliansku republiku (1987) a doživotná senátorka Talianska (od 2001). Zomrela 30. decembra 2012 v Ríme.

1923 – v Černovej, dnešnej časti Ružomberka, sa narodil Bernard Jaško, príslušník Zboru národnej bezpečnosti, ktorý bol v roku 1951 popravený za vyzvedačstvo a ohrozenia obrany republiky. Počas svojej služby v ďalekopisnej ústredni sa dostával k hláseniu zo staníc Povereníctva vnútra a Krajských veliteľstiev ŠtB o plánovaných alebo prevedených represáliách ŠtB voči rôznym skupinám obyvateľstva. Jaško sa so svojími kolegami Pavlom Kalinajom a Pavlom Hajdinom dohodol, že bude tieto informácie odovzdávať biskupovi trnavskej apoštolskej administratúry Michalovi Buzalkovi. Ešte v roku 1949 sa snažil uniknúť do Rakúska. Deň pred jeho útekom cez rieku Morava do Rakúska ho zatkli. Spolu s Pavlom Kalinajom ich odsúdili na trest smrti, oboch popravili 17. februára 1951. Dňa 30. novembra 1990 ich rehabilitovali a 16. júna 2004 im prezident udelil Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam.

1935 – v obci Hostie v okr. Zlaté Moravce sa narodil Belo Kapolka, slovenský spisovateľ, chatár, nosič a horolezec pôsobiaci vo Vysokých Tatrách. Od mlada sa zaujímal o literatúru, pokúšal sa literárne spracovať svoje predstavy a zážitky. Najprv do krátkych reportáží, neskôr ako autor noviel a knižiek. V nich predovšetkým písal o živote v horách, o ľudských osudoch, tragédiách i víťazstvách človeka nad prírodou. Prvé literárne diela začal uverejňovať už na začiatku 60. rokov 20. storočia, knižne v roku 1967 zbierkou poviedok Kanadské smreky. Tragicky zahynul vo Vysokých Tatrách 18. apríla 1994.

Ilustračné zábery: Pixabay.com