22. december

527

1858 – narodil sa taliansky operný skladateľ Giacomo Puccini, predstaviteľ verizmu. Autor opier Manon Lescaut, Bohéma, Tosca, Madame Butterfly, Turandot, operného triptychu Plášť, komorných diel a slávnostnej omše. Zomrel 29. novembra 1924.

1891 – narodil sa vo Veľkom Rovnom Jozef Kerák – slovenský drotár a insitný umelec. Cestoval nielen po Slovensku, ale aj v zahraničí (Švajčiarsko, Nemecko) na tzv. hauzírky, t.j. chodenie drotárov z domu do domu, kde opravovali drôtovaním najmä keramické nádoby. Ako insitný umelec tvoril pletené drôtené diela: Drotár a džarek (učeň drotára), Princezná, Tiger, Kohút, Jeleň, Papagáje a Krokodíl, ktoré sú vystavené v Považskom múzeu na Budatínskom zámku. Jeho zručnosť a fantázia sa odrazila v priesvitných figúrkach, ktoré pripomínajú jemnú perokresbu v priestore. Rovňanskému drotárstvu sa venuje aj Múzeum drotárie vo Veľkom Rovnom. Zomrel vo svojom rodisku 28. júna 1945.

1901 – v Dévabányi v Maďarsku sa narodil slovenský prozaik a lekár Gejza Vámoš. Bol židovského pôvodu a do svojho odchodu zo Slovenska v roku 1939 bol kúpeľným lekárom v Piešťanoch. Počas vojny žil v Číne, neskôr sa presťahoval do Brazílie. Romány: Odlomená haluz, Atómy Boha. Zomrel 18. marca 1956 v Muriaé v Brazílii.

1943 – narodil sa spisovateľ a redaktor Štefan Moravčík. Redaktor vo vydavateľstvách Tatran a Slovenský spisovateľ a v Slovenských pohľadoch. Predstaviteľ súčasnej literatúry, experimentuje s jazykom, napr. v zbierkach Slávnosti baránkov, O veľkej zmyselnosti bielych ovečiek, Čerešňový hlad, Erosnička. Autor románu Sedláci a literatúry pre deti Adam v škole nesedel, Záhorácke povesti, Veselé potulky po Slovensku. Zostavil antológie: Chvála vína, Básne na telo, do moderného jazyka prebásnil Svätopluka Jána Hollého a do záhoráckeho dialektu upravil Tajovského Ženský zákon, ktorý sa od roku 1996 hral v Činohre Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave.

1948 – zomrel v Nitre Karol Kmeťko, slovenský rímskokatolícky duchovný, diecézny biskup nitriansky, arcibiskup ad personam, autor náboženských publikácií a článkov. Je jedným zo signatárov Martinskej deklarácie z 30. októbra 1918. V rokoch 1918 – 1920 bol členom Revolučného národného zhromaždenia, v roku 1920 sa stal poslancom Národného zhromaždenia. Na svoj mandát rezignoval v roku 1922 po zaujatí funkcie biskupa. Narodil sa 12. decembra 1875 v obci Dolné Držkovce v okrese Bánovce nad Bebravou.

1989 – zomrel francúzsky dramatik írskeho pôvodu Samuel Barclay Beckett. Autor románov Murphy, románovej trilógie – Molloy, Malone umiera, Nepomenovateľný. Napísal uznávanú absurdnú drámu Čakanie na Godota a mnohé ďalšie hry, napr. Koniec hry, Posledná páska, Šťastné dni. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1969). Narodil sa 13. apríla 1906.

2002 – v Bratislave zomrel spisovateľ a prekladateľ Blahoslav Hečko. Literárny redaktor Československého rozhlasu v Bratislave, redaktor matičného časopisu Slovensko, divadelný referent na Povereníctve školstva a kultúry a riaditeľ Slovenského divadelného a literárneho zastupiteľstva. Pôsobil aj vo vydavateľstvách Revue svetovej literatúry a Slovenský spisovateľ, no venoval sa predovšetkým prekladateľskej činnosti. Z talianskej a francúzskej literatúry preložil viac ako dvesto divadelných hier a osemdesiat románových diel, napr. komédie Goldoniho, komédie a drámy Pirandella, Moliéra a iných. Preložil romány Balzaca, Chevalliera, Boccaccia, Moraviu a ďalších. V knihe Dobrodružstvo prekladu opísal skúsenosti z prekladateľskej tvorby, slovenské porekadlá a príslovia sprístupnil v latinčine, francúzštine a ďalších jazykoch v knihe Nehádžte perly sviniam. Narodil sa 18. septembra 1915 v Suchej nad Parnou.

Ilustračné foto: Pixabay.com