22. február

525

1512 – zomrel taliansky moreplavec Amerigo Vespucci. V španielskych a portugalských službách preskúmal severnú časť Južnej Ameriky a Brazíliu. Usúdil, že ide o nový kontinent a nazval ho Nový svet a ten po ňom pomenoval v roku 1507 kartograf Martin Waldseemüller Amerika. Amerigo Vespucci sa narodil 9. marca 1451.

1810 – narodil sa významný poľský skladateľ a klavirista Fryderyk Chopin, no niektoré zdroje uvádzajú ako dátum jeho narodenia 1. marec 1810. Predstaviteľ raného romantizmu. Výnimočný talent, už ako dieťa komponoval a vystupoval. Po porážke poľského povstania žil v Paríži, do Poľska sa už nevrátil. V tvorbe nadviazal na Franza Liszta a Roberta Schumanna. Autor koncertov, klavírnych skladieb, piesní, sonát, balád, mazúrok a polonéz. Zomrel 17. októbra 1849 v Paríži.

1840 – narodil sa v Nemecku August Ferdinand Bebel, nemecký filozof, predstaviteľ marxizmu, jeden zo zakladateľov nemeckej sociálnodemokratickej strany. Ako poslanec severonemeckého parlamentu a neskôr Reichstagu sa preslávil svojím odporom proti prusko-francúzskej vojne, obsadeniu Alsaska-Lotrinska a proti nemeckej koloniálnej politike v Afrike. Ako jeden z prvých upozorňoval na nebezpečenstvo nemeckého rasizmu a antisemitizmu. Predmetom jeho teoretického záujmu bola ženská otázka. Ukázal, že postavenie ženy závisí od spoločenských vzťahov. Počiatok utláčania ženy a opovrhovania ňou vidí vo vzniku súkromného vlastníctva. Zomrel vo Švajčiarsku 18. marca 1913.

1875 – zomrel francúzsky výtvarník, zakladateľ modernej krajinomaľby Jean-Baptiste Camille Corot. Vo svojich dielach študoval účinky svetla a atmosféry, ovplyvnil tvorbu impresionistov. Narodil sa 16. júla 1796.

1980 – zomrel rakúsky výtvarník a dramatik Oskar Kokoschka. Ovplyvnený viedenskou secesiou a neoimpresionizmom, maľoval portréty i krajiny. Ako odporca nacizmu žil v emigrácii, v Prahe i v Anglicku. Narodil sa 1. marca 1886.

1981 – v Bratislave zomrel právnik a národohospodár Imrich Karvaš, profesor PF UK v Bratislave. Tajomník Obchodnej a priemyselnej komory, Zväzu slovenských bánk, generálny tajomník Národohospodárskeho ústavu pre Slovensko a Podkarpatskú Rus. V roku 1938 sa stal ministrom priemyslu, obchodu a živností čs. vlády a v rokoch 1939-44 bol guvernérom Slovenskej národnej banky. Podieľal sa na hospodárskom zabezpečení SNP a na konci 2. sv. vojny ho väznili v koncentračnom tábore. Po vojne sa podieľal na hospodárskej obnove Slovenska, no po udalostiach vo februári 1948 bol obvinený a v rokoch 1949-51 zatknutý. V roku 1958 ho znovu zatkli na dva roky. V roku 1971 bol rehabilitovaný. Narodil sa 25. februára 1903 v Kalinčiakove.

1987 – zomrel americký maliar rusínskeho pôvodu Andy Warhol, vl. m. Andrew Warhola, ktorého rodičia pochádzali z obce Miková neďaleko Medzilaboriec. Zakladateľ pop-artu bol pôvodne umeleckým návrhárom. Popularitu získal, keď začal v 60. rokoch vytvárať obrazy amerických produktov – napr. plechovky s Campbellovou polievkou, fľaše coca-coly, repliky škatúľ od mydla Brillo. Tvoril tiež série nekonvenčných portrétov slávnych osobností, napríklad Marilyn Monroe, Maa Ce-Tunga alebo Micka Jaggera. Ďalšie slávne obrazy: Kosák a kladivo, Absolut vodka, Posledná večera a i. V Medzilaborciach kráľa popartu a jeho tvorbu pripomína Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Narodil sa 6. augusta 1928.

1989 – samovraždu spáchal významný maďarský spisovateľ a novinár Sándor Márai. Košický rodák, písal v maďarčine, v roku 1948 emigroval z Budapešti do Spojených štátov. Jeho dielo sa v Československu ani v Maďarsku nevydávalo, znovuobjavené bolo až po jeho smrti, v 90. rokoch 20. stor. Z diela: Kniha byliniek, Nebo a zem, Sviece dohárajú – kniha, ktorá bola zdramatizovaná (Popol a vášeň). Narodil sa 11. apríla 1900 v Košiciach.

Ilustračná fotografia: Pixabay.com