22. január

705

1402 – kráľ Žigmund udelil Bratislave, Trnave, Šopronu, Trenčínu, Levoči a Bardejovu právo skladu. Cudzí obchodníci sa museli povinne zastaviť, zložiť svoj tovar na tri dni, prípadne na jeden až dva týždne a predávať svoj tovar. Po uplynutí predpísanej lehoty, zaplatení mýtnych a colných poplatkov mohli obchodníci mesto opustiť.

1451 – sa vyhotovil najstarší slovenský zápis v Žilinskej mestskej knihe z rokov 1378-1561, ktorá je významná jazyková a právna pamiatka Slovenska so stredoeurópskym významom. Kniha obsahuje 149 popísaných listov. Prvé zápisy vyhotovené pred mestskou radou Žiliny sa robili v jazyku nemeckom alebo latinskom. Postupne ako nadobúdalo v Žiline prevahu slovenské obyvateľstvo, začínajú sa objavovať zápisy v jazyku slovenskom a zápisy v jazyku nemeckom sa úplne vytratili. V roku 1988 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Nachádza sa v Štátnom archíve v Žiline.

Ilustračné foto: Pixabay.com