23. apríla

559

997 – v Prusku zavraždili sv. Vojtecha Adalberta z rodu Slavníkovcov. Druhý pražský biskup, šíril kresťanstvo v Čechách, na Morave a v Uhorsku. V roku 993 založil v Prahe Břevnovský kláštor. V roku 997 bol na misijnej ceste zavraždený Prusmi. Jeho telo poľský panovník Boleslav I. Chrabrý nechal pochovať v Hniezdne, neskôr jeho ostatky previezli do Prahy, kde je pochovaný v Katedrále sv. Víta. Od 11. stor. uctievaný v Poľsku i v Čechách ako svätec. Český zemský patrón, druhý po sv. Václavovi. Narodil sa okolo roku 957.

1616 – zomrel anglický dramatik a spisovateľ, najvýznamnejší predstaviteľ alžbetínskeho divadla William Shakespeare. Z diela: Veselé panie windsorské, Mnoho kriku pre nič, Sen noci svätojánskej, Kupec benátsky, Skrotenie zlej ženy, Coriolanus, Rómeo a Júlia, Macbeth, Hamlet, Kráľ Lear, Othello, Antonius a Kleopatra. Narodil sa v roku 1564, pokrstený bol 26. apríla 1564.

1852 – v Beckove sa narodil slovenský maliar Ladislav Medňanský (Mednyánszky), krajinár európskeho významu. Tvoril v Paríži i vo Viedni. Maľoval melancholické a nostalgické obrazy. Tiež autor portrétov a figurálnych kompozícií, počas 1. sv. vojny frontový maliar. Slovenská národná galéria (SNG) zriadila jeho galériu v rodinnom kaštieli v Strážkach v okrese Kežmarok. Zomrel 17. apríla 1919 vo Viedni.

1858 – narodil sa nemecký teoretický fyzik a matematik Max Planck. Zaoberal sa termodynamikou a teóriou žiarenia čierneho telesa. Je autorom vyžarovacieho zákon (tzv. Planckov vyžarovací zákon), položil základy kvantovej teórie. Ako jeden z prvých prijal Einsteinovu teóriu relativity. Laureát Nobelovej ceny za fyziku z roku 1918. Zomrel 4. októbra 1947.

1891 – narodil sa ruský skladateľ a klavirista Sergej Sergejevič Prokofiev. V rokoch 1918-33 žil v zahraničí, v USA, Francúzsku i Nemecku. Autor opier, baletov, symfónií, inštrumentálnych koncertov, klavírnych skladieb i filmovej hudby. Zomrel 5. marca 1953.

1907 – v Polichne sa narodil pedagóg a univerzitný profesor Juraj Čečetka, autor prvých slovenských vysokoškolských učebníc pedagogiky. Zomrel 24. júna 1983 v Bratislave.

1944 – v Čachticiach sa narodil maliar a grafik Karol Ondreička. Autor poetických, fantazijných diel. Člen združenia G-bodu. Bol pedagógom na VŠVU. Autor mnohých knižných ilustrácií, venoval sa známkovej tvorbe. Zomrel 10. novembra 2003 v Bratislave.

1948 – v Ďačove sa narodil operný spevák (bas) Sergej Kopčák. Bol členom operného súboru v Banskej Bystrici, neskôr v Košiciach a 22 rokov spieval v Opere SND v Bratislave. Vystupuje na svetových operných scénach a je sólistom Metropolitnej opery v New Yorku.

1987 – zomrela maliarka Mária Medvecká. Kronikárka Oravy, autorka žánrových obrazov, krajiniek, kresieb. Od roku 1979 vystavuje jej diela po nej pomenovaná galéria v Tvrdošíne. Narodila sa 11. októbra 1914 v Tvrdošíne.

2013 – v Bratislave zomrel operný režisér Miroslav Fischer. Prvý slovenský absolvent opernej réžie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Do Slovenského národného divadla (SND) nastúpil v roku 1954 a inscenáciou Luisy Miller sa s ním rozlúčil takmer po polstoročí. Od 1. augusta 1968 do 31. októbra 1969 bol umeleckým šéfom opery, v rokoch 1996 až 1998 bol generálnym riaditeľom SND. V 90. rokoch 20. storočia viedol aj Komornú operu. Bol pedagógom na Konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Narodil sa 6. decembra 1932 v Seredi.

Ilustračné foto: Pixabay.com