23. január

592

1734 – v Bratislave sa narodil vedec, vynálezca a konštruktér, hudobný skladateľ, dramatik, básnik, medirytec a polytechnik Wolfgang Kempelen. Pre Bratislavský hrad skonštruoval čerpadlo, ktoré ťahalo vodu z Dunaja, vo viedenskom Schönbrunne postavil vodomet, v Bratislave vybudoval pontónový most a na Žitnom ostrove zavlažovacie zariadenie. Najväčšiu slávu priniesli Kempelenovi mechanizmy a zariadenia. So svojím šachovým automatom (Turkom) precestoval celú Európu a porážal aj zdatných šachistov. „Automat“ fungoval s použitím magnetov a inteligenciu mu dodával schovaný šachista. Kempelen zomrel 26. marca 1804 vo Viedni.

1783 – narodil sa francúzsky spisovateľ Stendhal, vl. m. Henri Beyle. Predstaviteľ romantizmu a kritického realizmu, v mladosti ovplyvnený Veľkou francúzskou revolúciou. Majster psychologického románu, napísal knihy Červený a čierny, Lucien Leuwen, Kartúza parmská. Zomrel 23. marca 1842.

1832 – narodil sa francúzsky maliar Edouard Manet. Svojou tvorbou dal podnet na rozvoj impresionizmu. Autor obrazov Raňajky v tráve, Olympia, ktorými vyvolal pohoršenie, i portrétov Zola, Mallarmé. Zomrel 30. apríla 1883.

1872 – narodil sa slovinský architekt Josip Plečnik, predstaviteľ viedenskej moderny. V 20. a 30. rokoch 20. storočia bol architektom na Pražskom hrade. Ďalšie diela: kostol sv. Ducha vo Viedni, kostol Najsvätejšieho Srdca Pána v Prahe, budovy a mosty v Ľubľane. Zomrel 7. januára 1957.

1876 – zomrel historik, básnik, prozaik a dramatik Jonáš Záborský. Bol evanjelickým kňazom, ktorý konvertoval ku katolicizmu. Dostal sa do sporu s Ľudovítom Štúrom, nesúhlasil s jeho kodifikáciou spisovnej slovenčiny. Autor básnických skladieb Žehry, satirických próz Panslavistický farár, Faustiáda, Chruňo a Mandragora, didaktických humoresiek Dva dni v Chujave, historických poviedok Blud, Svätoplukova zrada. Najviac sa presadila jeho veselohra Najdúch. Narodil sa 3. februára 1812.

1909 – narodila sa maliarka Ester Martinčeková-Šimerová. Navštevovala maliarsku školu Gustáva Mallého a maliarske štúdiá dokončila v Paríži. Z maliarskych smerov jej bol najbližší syntetický kubizmus a konštruktivizmus, venovala sa aj scénickému výtvarníctvu a úžitkovému umeniu, kresbe, koláži, výtvarnej tvorbe spojenej s architektúrou, šperku. Manželka fotografa Martina Martinčeka. Zomrela 7. augusta 2005 v Liptovskom Mikuláši.

1931 – zomrela ruská baletka Anna Pavlova, ktorá sa na celom svete preslávila rolou „umierajúcej labute”. Vystupovala najmä v zahraničí, žila v Londýne. Narodila sa 12. februára 1881.

1932 – narodil sa v Hornom Hričove (okr. Žilina) Ivan Hričovský, profesor v odbore špeciálna rastlinná výroba na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, odborník v odbore ovocinárstvo a záhradníctvo, vedecko-pedagogický pracovník na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, ktorej bol zakladateľom. Svoje bohaté vedomosti odovzdáva nielen odborníkom pre záhradnícku prax, ale aj širokej laickej verejnosti. Ročne absolvuje mnoho prednášok a praktických inštruktáži, je členom redakčných rád a prispievateľom v mnohých časopisoch. Je autorom desiatok odborných publikácií. Medzi rokmi 1990 – 2010 pôsobil ako predseda Slovenského zväzu záhradkárov.

1954 – narodil sa operný spevák Peter Mikuláš (bas). Spev vyštudoval na VŠMU v Bratislave. Od roku 1978 je členom Opery SND, uplatňuje sa však i na zahraničných scénach. V rokoch 2006-2007 riaditeľ Opery SND. Venuje sa koncertnej činnosti, je pedagógom na VŠMU v Bratislave.

1989 – zomrel španielsky výtvarník Salvador Dalí y Domenech. Predstaviteľ surrealizmu, jeho tvorba bola ovplyvnená kubizmom. Narodil sa 11. mája 1904.

2000 – zomrela operná speváčka, mezzosopranistka Dita Gabajová. Sólistka Opery SND, uplatnila sa v mnohých úlohách, stvárnila napr. Amneris vo Verdiho Aide, Káču v Dvořákovej opere Čert a Káča, hlavnú postavu v Bizetovej Carmen i Dulcineu v Massenetovej opere Don Quijote. Pedagogicky pôsobila na Štátnom konzervatóriu v Žiline. Manželka spisovateľa Ferdinanda Gabaja. Narodila sa 23. júna 1914.

2004 – pri tragickej nehode zahynul nemecký fotograf Helmut Newton. Fotograf módy, autor portrétov politikov i filmových hviezd. Narodil sa 31. októbra 1920.

Ilustračné foto: Pixabay.com