23. marec

546

1494 – v Moste sa narodil Ján Dernschwam, banský odborník, ovládal znalosti hutníckeho oddeľovania a čistenia drahých kovov, o ktoré mala veľký záujem Viedenská komora. Z Banskej Bystrice podnikal obchodné a študijné cesty po Uhorsku, Sedmohradsku, na Balkáne, v Ázii, Ankare. Pri skúmaní dejín Slovenska i Uhorska, najmä dejín baníctva v Banskej Bystrici a mincovníctva v Kremnici, ocenili jeho memoriál Beschreibung des Mitteren Hauses… (1563). V roku 1553 sa na vlastné náklady pripojil k cisárskemu vyslanectvu, ktoré viedol Anton Vrančič, do Carihradu na dvor sultána Sulejmana I. V roku 1556 sa vrátil na Slovensko s gréckymi, latinskými a arabskými rukopismi, vykopávkami, mincami, soškami, kobercami, koreninami, zbraňami, rôznymi semenami a rastlinami. Bol to Dernschwam, ktorý udomácnil u nás orgován. Zomrel v roku 1567 v Častej a je pochovaný v miestnom kostole. Jeho písomná pozostalosť je prameňom poznatkov nielen pre epigrafiku, zemepis, národpis, ale aj pre dejiny Slovenska.

1750 – zomrel neďaleko Trenčína Samuel Mikovíni, slovenský kartograf, inžinier – zememerač a polyhistor zemianskeho pôvodu. Kartografiu študoval na vojenskej akadémii vo Viedni. Bol profesorom banskej školy v Banskej Štiavnici a inžinierom stredoslovenských banských miest. V Bratislave zriadil v r. 1733 observatórium, pravdepodobne prvé na Slovensku. Samuel Mikovíni spolupracoval s Matejom Belom. Od roku 1735 sa stal členom Pruskej akadémie vied. Pri príležitosti 250. úmrtia Národná banka Slovenska vydala pamätnú mincu v nominálnej hodnote 500 Sk. Narodil sa v roku 1686 v obci Cinobaňa-Turíčky.

1842 – zomrel francúzsky spisovateľ Stendhal, vl. m. Henri Beyle. Predstaviteľ romantizmu a kritického realizmu, v mladosti ovplyvnený Veľkou francúzskou revolúciou. Majster psychologického románu, napísal napr. knihy Červený a čierny, Lucien Leuwen, Kartúza parmská. Narodil sa 23. januára 1783.

1881 – narodil sa francúzsky prozaik a dramatik Roger Martin du Gard. Autor románového cyklu Thibaultovci. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1937). Zomrel 23. augusta 1958.

1900 – narodil sa nemecko-americký psychológ Erich Fromm, predstaviteľ neofreudizmu, zakladateľ sociálnej psychológie. Od roku 1933 žil v USA. Zomrel 18. marca 1980.

1922 – narodila sa v Levoči Helena Zahradníková-Gmucová, slovenská operná speváčka, sólistka opery Národného divadla v Košiciach, neskôr premenovaného na Štátne divadlo. Zomrela vo veku nedožitých 87 rokov 18. marca 2009.

1949 – narodil sa operný spevák Mikuláš Doboš (bas). Vyštudoval Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne. Pôsobil v opere v Banskej Bystrici a od roku 1993 je sólistom Opery Slovenského národného divadla v Bratislave.

1988 – v Unionsville v Kanade zomrel slovensko-kanadský priemyselník a podnikateľ Štefan Bohuslav Roman. V Kanade, kde emigroval, ťažil a spracovával uránovú rudu, ale venoval sa aj chovu dobytka. V rokoch 1970-88 prvý predseda Svetového kongresu Slovákov. Narodil sa 17. apríla 1921 vo Veľkom Ruskove.

1992 – zomrel rakúsky ekonóm Friedrich August von Hayek, jeden z najvýznamnejších svetových ekonómov. Pôsobil vo Veľkej Británii, USA, Nemecku a Kanade. Propagátor neoliberalizmu. Spolu s G. K. Myrdalom nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu (1974). Narodil sa 8. mája 1899.

Ilustračné foto: Pixabay.com