24. december

508

1798 – narodil sa poľský spisovateľ a politický činiteľ Adam Mickiewicz, predstaviteľ poľského romantizmu. V Óde na mladosť vyjadril ideový program romantickej mládeže. Počas pobytu v Rusku sa zblížil s dekabristami a priatelil sa napríklad s Puškinom a tu napísal epos Konrad Wallenrod. Neskôr žil v Taliansku, Švajčiarsku a vo Francúzsku, pôsobil ako profesor a publicista. Počas krymskej vojny organizoval v Turecku poľské oddiely, aby bojovali proti Rusku. Autor politického spisu Kniha poľského národa a poľského pútnictva i národného eposu Pán Tadeáš alebo posledný nájazd na Litvu. Zomrel 26. novembra 1855.

1853 – zomrel v Bardejove slovenský spisovateľ a katolícky kňaz Ján Andraščík. Narodil sa v rodine krčmára, štúdium absolvoval v Prešove a na teologickej fakulte v Pešti, kde získal v roku 1821 doktorát. Od roku 1825 pracoval ako vychovávateľ, neskôr sa stal profesorom na biskupskom seminári v Košiciach. Od roku 1832 pôsobil ako katolícky farár v Bardejove, kde zakladal spolky miernosti. Z jeho tvorby je známa veršovaná divadelná hra s protialkoholickou tematikou Šenk palenčeni v šarišskom nárečí. Hra mala veľký ohlas, a tak ju neskôr národný buditeľ Michal Miloslav Hodža upravil a prepísal do štúrovskej slovenčiny, čím získala celonárodný význam.Takto upravenú ju publikovali v Slovenskom pozorníku v roku 1846. Ján Andraščík sa narodil 6. augusta 1799 v obci Lipovec v dnešnom okrese Prešov.

1856 – narodil sa v Dražkovciach v okrese Martin Ján Vanovič, slovenský politik, advokát, signatár Martinskej deklarácie. Vyštudoval právo v Bratislave a v Budapešti. Od roku 1886 pôsobil ako advokát v Martine. Vystupoval proti maďarizácii a propagoval spoluprácu nemaďarských národov v Uhorsku. Patril medzi popredných funkcionárov Slovenskej národnej strany. Bol členom SNR a poslancom Národného zhromaždenia, členom výboru MS a v rokoch 1931-1938 aj jej predsedom. Patril medzi zakladateľov Advokátskej komory pre Slovensko, ktorej bol aj predsedom. Od roku 1922 bol generálnym dozorcom ECAV. Zomrel v Martine 4. septembra 1942.

1920 – narodil sa český cestovateľ a publicista Jiří Hanzelka. Spolu s Miroslavom Zikmundom podnikli na automobile Tatra cesty do Afriky, Južnej Ameriky, Ázie a Oceánie, o ktorých napísali cestopisy, vydali niekoľko kníh, fotografií a nakrútili množstvo filmov. Populárne boli ich rozhlasové reportáže z ciest. Hanzelka zomrel 15. februára 2003.

1990 – zomrel Emanuel (Teodor) Böhm, slovenský chemik, učiteľ, politik, vydavateľ a bojovník za práva Slovákov. Po roku 1948 odišiel do exilu. Ako riaditeľ výskumu a vývoja pôsobil v USA od roku 1954. Ocenenie získal za prínos pre potravinový a nápojový priemysel a za výskum v oblasti chémie. Spolu s manželkou bol spoluzakladateľom ceny Múza Tatier, ceny za kultúrny, vedecký a umelecký prínos Slovákov a amerických Slovákov. Režíroval slovenské hry, bol autorom bábkového divadla pre slovenské deti a bol tiež znalcom slovenského folklóru a jeho dedičstva. Narodil sa 1. februára 1909 vo Vrútkach. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.

1994 – zomrel anglický dramatik John Osborne. Patril do intelektuálnej skupiny rozhnevaní mladí muži, revoltujúcej proti povojnovej anglickej spoločnosti. Dramatické diela: Obzri sa v hneve, Komik, Neprípustný dôkaz. Narodil sa 12. decembra 1929.

Ilustračné foto: Pixabay.com