24. január

654

1801 – v Pukanci sa narodil básnik, historik a učiteľ Michal Godra. Autor veršov o významných osobnostiach a tiež veršovanej povesti Vešelíni na Muráni. Pôsobil ako učiteľ medzi dolnozemskými Slovákmi. Zomrel 1. marca 1874 v Báčskom Petrovci.

1852 – vo Viedni zomrel básnik, jazykovedec a evanjelický farár Ján Kollár. Po štúdiách na evanjelickom lýceu v Bratislave a v nemeckom meste Jena bol farárom v Pešti a neskôr profesorom slovanskej archeológie na univerzite vo Viedni. V tvorbe presadzoval slovanskú vzájomnosť. Jeho najvýznamnejším dielom je zbierka sonetov Slávy dcéra, v ktorej spojil obdiv k dejinám Slovanov s milostnou lyrikou. Ďalej napísal diela Národnie zpievanky čili Písně světské Slováků v Uhrách, jak pospolitého lidu, tak i vyšších stavů. Autor autobiografie Paměti. Narodil sa 29. júla 1793 v Mošovciach.

1894 – zomrel v obci Čaka v okrese Levice Martin Čulen, slovenský pedagóg a matematik. Študoval teológiu na Pázmáneu vo Viedni, kde založil slovanskú knižnicu. Počas revolúcie v roku 1848 vydali naňho zatykač, ušiel do Prahy, kde sa zúčastnil na Slovanskom zjazde. V roku 1867 po obvinení z panslavizmu ho preložili do Levoče a o rok neskôr ho penzionovali. V tom čase už pracoval na prípravách otvorenia slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom, zostavil jeho moderný učebný plán a počas existencie školy v r. 1869 – 1874 bol jej riaditeľom. Po násilnom zatvorení gymnázia pôsobil ako farár v Čake. Bol aktívnym účastníkom slovenského národného hnutia od 40. rokov 19. storočia, spoluzakladateľom Matice slovenskej, členom jej pripravovaného matematicko-prírodovedného vedeckého odboru. Narodil sa 31. mája 1823 v Brodskom.

1902 – narodil sa americký ekonóm nemeckého pôvodu Oskar Morgenstern. Zaoberal sa teóriou hier – teóriou racionálneho rozhodovania. Hlavné dielo – Teória hier a ekonomického správania. Zomrel 26. júla 1977.

1920 – zomrel taliansky maliar a sochár Amedeo Modigliani, predstaviteľ École de Paris. Vytvoril si osobitý prejav so sugestívnou farebnosťou. Narodil sa 12. júla 1884.

1936 – v Kokave nad Rimavicou sa narodila výtvarníčka Naďa Rappensbergerová. Patrí medzi obľúbené litografky na Slovensku.

1965 – zomrel britský politik a štátnik Sir Winston Leonard Spencer Churchill, jeden z najvýznamnejších politikov 20. storočia. V rokoch 1940-45 a 1951-55 zastával funkciu premiéra a počas 2. svetovej vojny patril k hlavným predstaviteľom protifašistickej koalície, tzv. Veľkej trojky, ktorá porazila fašistické Nemecko. Po vojne chcel, aby sa znížilo pôsobenie Sovietskeho zväzu na vývoj politiky vo svete a jeho prejav na univerzite v americkom Fultone v marci 1946 bol považovaný za začiatok studenej vojny – politického a ekonomického napätia medzi západnou a východnou Európou. Napísal pamäti Druhá svetová vojna a stal sa nositeľom Nobelovej ceny za literatúru (1953). Narodil sa 30. novembra 1874.

1967 – zomrel v Kolíne prof. PhDr. Ján Bakoš, DrSc., slovenský semitológ, arabista, vysokoškolský pedagóg a prekladateľ, zakladateľ modernej slovenskej orientalistiky. Vychoval prvú generáciu slovenských arabistov. Komentoval a prekladal diela starých sýrskych, arabských a hebrejských filozofov. Preložil z arabčiny do francúzštiny dielo Ibn Sínu (Avicena). V roku 1960 založil Kabinet orientalistiky SAV. Narodil sa 2. marca 1890 v Modre.

1981 – v Toronte v Kanade zomrel český chirurg Karel Koch, ktorý pôsobil v Bratislave. Bol prednostom kliniky ortopedickej chirurgie a vybudoval tu tiež súkromné sanatórium. V 50. rokoch bol väznený a v roku 1968 emigroval do Kanady. Narodil sa 29. júna 1890 v Náměšti nad Oslavou.

2005 – zomrela paralympionička Katarína Brandoburová. Tlmočníčka a prekladateľka, ktorá do paralympijského športového sveta vstúpila po nadkolennej amputácii ľavej nohy ako reprezentantka v atletike. Od roku 1981 mnohonásobná majsterka ČSFR a SR a držiteľka viacerých medailí z medzinárodných šampionátov v hode diskom, oštepom a vrhu guľou. V rokoch 1997 – 2002 pôsobila ako generálna tajomníčka Slovenského paralympijského výboru (SPV). Narodila sa 28. februára 1958.

Ilustračné foto: Pixabay.com