24. marec

706

1684 – v Očovej sa narodil polyhistor Matej Bel. Patrí k zakladateľom vlastivedy, ako uznávaný vedec bol členom vedeckých spoločností v mnohých mestách v Európe. Filozofiu a teológiu študoval v Halle, bol rektorom evanj. gymnázia v Banskej Bystrici a farárom v Bratislave. Robil výskum Uhorska, autor spisu Posol starého a nového Uhorska a štyroch zväzkov nedokončeného diela Historické a zemepisné vedomosti o novom Uhorsku. Inicioval vznik týždenníka Nova Posoniensia. Autor jazykových učebníc, podporoval štvorjazyčnosť v Uhorsku. Zomrel 29. augusta 1749 v Bratislave.

1785 – v Borskom Mikuláši sa básnik Ján Hollý. Bol katolíckym farárom v Maduniciach, kde napísal takmer celé svoje dielo. Po vyhorení madunickej fary odišiel na faru na Dobrej Vode, kde v júli 1843 so Štúrom, Hurbanom a Hodžom prerokovali kodifikáciu nového spisovného jazyka. Písal bernolákovčinou, prekladal diela gréckych a rímskych básnikov. Napísal eposy s historickými námetmi Svatopluk, Cirillo-Metodiada, Sláv. Zomrel takmer slepý 14. apríla 1849 na Dobrej Vode.

1891 – narodil sa švajčiarsky prozaik John Knittel, vl. m. Hermann Knittel. Autor románov El Hakim, Via Mala. Zomrel 26. apríla 1970.

1905 – zomrel francúzsky spisovateľ Jules Verne. Autor dobrodružných románov, v ktorých vyjadril vieru v technický pokrok a predvídal neskoršie vynálezy, ako napríklad Päť týždňov v balóne, Cesta do stredu Zeme, Cesta na Mesiac, Deti kapitána Granta, Dvadsaťtisíc míľ pod morom, Cesta okolo sveta za 80 dní, Tajomný ostrov, Tajomný hrad v Karpatoch, Pätnásťročný kapitán, Dva roky prázdnin, Vynález skazy. Najprekladanejší francúzsky autor. Narodil sa 8. februára 1828.

1909 – v Čemiciach sa narodil maliar Ladislav Čemický. Študoval v Budapešti. Na prelome 40. a 50. rokov minulého storočia aktívny stúpenec socialistického realizmu. Maľoval obrazy so sociálnou a folklórnou tematikou a portréty predstaviteľov slovenskej kultúry. Pedagóg na VŠVU v Bratislave. Zomrel 6. januára 2000 v Stupave.

1919 – narodil sa americký básnik, maliar a aktivista Lawrence Ferlinghetti. Zbierky: Obrázky zašlého sveta, Kolotoč v hlave a i. Je tiež spoluzakladateľom vydavateľstva City Lights Booksellers & Publishers, ktoré vydalo množstvo kníh autorov beat generation.

1926 – narodil sa v San Giano taliansky dramatik, divadelný režisér, skladateľ, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1997) Dario Fo, známy politickou satirou. Používal metódy komédie dell´arte. Po celé roky bola jeho satira zakázaná v talianskej televízii, dokonca dva razy ho nepustili do USA. Zomrel v Miláne 13. októbra 2016.

1960 – v Bratislave zomrel maliar Maximilián Schurmann. Po štúdiách vo Viedni pracoval v Paríži. Viedol súkromnú maliarsku školu v Nitre a neskôr aj v Bratislave. Profesor kreslenia na SVŠT, neskôr slobodný umelec. Narodil sa 29. augusta 1890 vo Štvrtku na Ostrove.

Ilustračné foto: Pixabay.com