24. november

561

1632 – narodil sa holandský filozof Baruch (Benediktus) Spinoza, významný predstaviteľ novovekej metafyziky a panteizmu, jeho myšlienky ovplyvnili osvietenstvo. Zomrel 21. februára 1677.

1864 – narodil sa francúzsky výtvarník Henri de Toulouse-Lautrec, osobnosť umeleckého Paríža na sklonku 19. storočia. Žil na Montmartri, kde sa stretával s vtedajšou bohémou. Venoval sa maľbe, grafike i kresbe, jeho tvorba je prevažne figuratívna, z prostredia parížskych kaviarní a barov, kabaretov, divadiel, cirkusu a verejných domov. Zomrel 9. septembra 1901.

1909 – vo Veľkých Kostoľanoch sa narodil maliar Cyprián Majerník, osobnosť Generácie 1909. Absolvent Akadémie výtvarných umení v Prahe, člen Umeleckej besedy v Prahe. Počas pobytu v Paríži ho ovplyvnil fauvizmus, neskôr mala na jeho tvorbu vplyv vojna a nevyliečiteľná choroba. Zomrel 4. júla 1945 v Prahe.

1912 – narodil sa v Dolnej Krupej (okr. Trnava) Klement Šimončič, slovenský literárny vedec, prekladateľ, novinár a teoretik slovenského nadrealizmu. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave študoval na Columbia University v New Yorku, kde po skončení 2. svetovej bol lektorom slovenčiny a neskôr profesorom slavistiky. Bol spoluautorom knihy Czech and Slovak literature. Aktívne pomáhal utečencom z Československa a bol dlhoročným spolupracovníkom rozhlasovej stanice Slobodná Európa, venoval sa najmä kultúre a umeniu a spolupracoval s exilovým časopisom Naše snahy. Zomrel 22. januára 2010 v New Yorku.

1919 – zomrel v Banskej Bystrici Alexander Gesell, uhorský geológ. Zaoberal sa výskumom geologických pomerov Banskej Štiavnice a okolia, vyhotovil mapu rudných žíl banskoštiavnického revíru, neskôr aj farebnú geologickú mapu. Uskutočnil geologické výskumy baní v okolí Kremnice a Dobšinej, opálových baní v Červenici a antimónových baní v Ľubele, študoval výskyty hnedého uhlia, rašeliny a ropy na Orave. Zaoberal sa bansko-geologickým výskumom aj v iných oblastiach Uhorska, prieskumom baní na zlato v okolí Baia Mare v Rumunsku. Autor asi 50 knižných, resp. časopiseckých prác. Roku 1908 ho povýšili do šľachtického stavu. Za svoju činnosť ho vyznamenali rakúsko-uhorským Radom železnej koruny III. tr., ktorý založil cisár František I. v roku 1816. Narodil sa v Bratislave 8. mája 1839.

1933 – v Šenkviciach sa narodila herečka Zdena Gruberová. Začínala v Martine a v rokoch 1954-98 bola členkou Činohry Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave. Stvárnila vrcholné Shakespearove postavy a hrala vo viacerých významných inscenáciách. Účinkovanie vo filme a televízii: Drevená dedina, Kapitán Dabač, Smrť prichádza v daždi, Červené víno, Letiace tiene, Puto najsilnejšie, Najdúch. Zomrela 18. januára 2017.

1957 – zomrel mexický maliar Diego Rivera, jeden z najväčších umelcov Mexika 20. storočia, životný druh maliarky Fridy Kahlo. Patril medzi tzv. muralistov, autor nástenných malieb, tzv. murales. Narodil sa 8. decembra 1886.

1985 – zomrel v Buenos Aires László József Bíró, vynálezca gulôčkového pera. V spolupráci so svojím bratom Györgom, ktorý bol chemik, vymyslel nový typ pera. Použil guľôčku, ktorá sa pohybom pera po papieri otáča a roznáša pritom atrament na povrch papiera. V roku 1938, keď sa začali uplatňovať protižidovské opatrenia v Maďarsku, Bíró spolu so svojím bratom odišli do Paríža, kde si svoj vynález nechal patentovať. O päť rokov neskôr v Argentíne predložil spolu s bratom ďalší patent a založili Biro Pens of Argentina (v Argentíne sa guľôčkové pero doteraz nazýva „birome“). Britská vláda patent odkúpila pre svojich pilotov Royal Air Force, lebo umožňovalo písanie aj vo vysokých nadmorských výškach bez rozlievania atramentu. Používanie gulôčkového pera sa rozšírilo do sveta v 60. rokoch 20. storočia. Dodnes ho v mnohých krajinách nazývajú biro alebo biropen. Deň vynálezcov v Argentíne doteraz oslavujú 29. septembra v deň narodenia vynálezcu gulôčkového pera. Narodil sa 29. septembra 1899 v Budapešti.

2015 – zomrel vo veku 92 rokov v Košiciach Ján Jakubík, akademik, nestor slovenských matematikov. Okrem vedeckej práce sa venoval aj pedagogickej činnosti. V roku 2008 mu prezident republiky Ivan Gašparovič udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Narodil sa v Dudinciach 8. októbra 1923.

Ilustračné foto: Pixabay.com