25. apríla

644

1744 – zomrel švédsky astronóm a fyzik Anders Celsius. Navrhol stostupňovú teplotnú stupnicu od bodu topenia ľadu po bod varu vody. Narodil sa 27. novembra 1701.

1874 – v Bratislave zomrel Eduard Nepomuk Kozič, významný bratislavský fotograf a vynálezca, známy svojím fotografickým ateliérom v centre Bratislavy. Fotografoval pamätihodnosti Bratislavy a jej okolia, venoval sa aj portrétnej fotografii. Vynašiel a nechal si patentovať postup prenesenia fotografie na plátno, slonovú kosť, porcelán, drevo, sklo. Za svoju prácu získal medaily a ocenenia z výstav v Paríži, Hamburgu a Linzi. Narodil sa 21. mája 1829 v Dubnici nad Váhom.

1874 – narodil sa taliansky rádiotechnik a vynálezca Guglielmo Marchese Marconi. Získal patent na bezdrôtový telegraf a uskutočnil prvé bezdrôtové telegrafné spojenie cez Atlantický oceán. Laureát Nobelovej ceny za fyziku z roku 1909 za rozvoj bezdrôtovej telegrafie. Zomrel 20. júla 1937.

1900 – narodil sa švajčiarsky fyzik Wolfgang Pauli. Zaoberal sa kvantovou mechanikou a teóriou relativity. Laureát Nobelovej ceny za fyziku (1945), za objav tzv. Pauliho vylučovacieho princípu. Predpovedal existenciu neutrína. Zomrel 15. decembra 1958.

1920 – v Banskej Bystrici sa narodil prozaik a dramatik Peter Karvaš, jeden z najplodnejších slovenských autorov 20. storočia. Dramaturg na Novej scéne v Bratislave, kultúrny atašé v Bukurešti, redaktor v Kultúrnom živote. Po roku 1968 sa stal nežiaducou osobou. Autor próz: Niet prístavov, Polohlasom, Toto pokolenie, Pokolenie v útoku, Čert nespí, Čertovo kopýtko, Konfety a leporelá, Kniha úľavy a i. Napísal divadelné hry Meteor, Návrat do života, Polnočná omša, Zmŕtvychvstanie deduška Kolomana, Antigona a tí druhí, Jazva, Veľká parochňa, Experiment Damokles, Absolútny zákaz, Súkromná oslava, Vlastenci z mesta Yo, Zadný vchod. Autor teoretických prác o divadle. Zomrel 28. novembra 1999 v Bratislave.

1932 – narodil sa český plavec František Venclovský. V rokoch 1971 a 1975 preplával La Manche. Autor knihy La Manche – můj osud. Zomrel 13. decembra 1996.

1940 – v Novom Sade zomrel evanjelický farár Igor Branislav Štefánik. Krajanský pracovník u dolnozemských Slovákov. Brat generála Milana Rastislava Štefánika. Narodil sa 11. novembra 1873 v Košariskách.

1973 – narodil sa český huslista Pavel Šporcl, osobnosť českej hudobnej scény. Študoval na pražskej AMU a na univerzitách v USA. Nahral napr. CD Vivaldi/Piazzolla, Paganini, husľové koncerty Smetanu, Dvořáka, Čajkovského, Gipsy Way a Sporcelain, Gipsy Fire.

2017 – zomrel v Banskej Bystrici Peter Kothaj, slovenský lekár, od roku 2003 profesor chirurgie. Pôsobil vo FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Na Chirurgickej klinike SZU v Banskej Bystrici v roku 1991 zaviedol kompletné spektrum laparoskopických a torakoskopických výkonov. Venoval sa aj dejinám slovenskej chirurgie, bol šéfredaktorom časopisu Slovenská chirurgia, členom viacerých profesijných domácich i zahraničných spoločností. Bol autorom a spoluautorom odborných publikácií, vedeckých prác publikovaných v domácich i zahraničných časopisoch. Narodil sa 5. októbra 1951 v Bratislave.

Ilustračné foto: Pixabay.com