25. december

599

1642 – narodil sa anglický fyzik, matematik a astronóm Sir Isaac Newton, zakladateľ klasickej mechaniky. Objavil gravitačný zákon. Robil optické výskumy, objasnil rozklad svetla, skonštruoval zrkadlový ďalekohľad. V diele Philosophiae Naturalis Principia Mathematica – Matematické základy prírodovedy formuloval tri základné zákony dynamiky – Newtonove zákony. V roku 1705 ho povýšili do šľachtického stavu. Zomrel 20. marca 1727.

1856 – narodil sa Jur Janoška, evanjelický kňaz, prvý generálny biskup evanjelickej cirkvi a. v., spisovateľ, predseda Matice slovenskej a signatár Martinskej deklarácie. Aktívne pôsobil v slovenskom národnom hnutí pred rokom 1918. Proti maďarizácii vystupoval na konventoch evanjelickej cirkvi, v cirkevných časopisoch, národné záujmy obhajoval v stoličnom zastupiteľstve. Propagoval česko-slovenskú vzájomnosť. Od októbra 1918 bol člen SNR a jeden zo signatárov Martinskej deklarácie, poslanec Národného zhromaždenia za Slovenský klub. Bol prívržencom SNS. Písal literatúru pre deti a mládež. Bol autorom životopisov kultúrnych a cirkevných dejateľov. Bol predsedom Hurbanovej evanjelickej literárnej spoločnosti. Prispel k rozvoju cirkevnej tlače, založil Cirkevné listy, ktoré redigoval do roku 1921. Redigoval tiež Tranovského evanjelický kalendár (1899 – 1921), Časopis pre ev. bohoslovie (1901), Evanjelického kazateľa (1905 – 1911). V roku 1898 spoluzakladal spolok Tranoscius. Jeho život a dielo približuje aj dokumentárny film Juraj Janoška (Slovenská televízia Bratislava, cyklus Kultúra a náboženstvo, scenár Miloš Kovačka, réžia Fedor Bartko). Zomrel 27. januára 1930 v Liptovskom Mikuláši.

1901 – narodila sa česká politička, právnička Milada Horáková. Členka Československej strany národnosocialistickej, počas 2. svetovej vojny sa zapojila do protifašistického odboja a väznili ju v koncentračnom tábore. Od roku 1946 poslankyňa parlamentu, po februári 1948 odišla z politiky. Bola zatknutá, obvinili ju z velezrady, odsúdili na trest smrti a 27. júna 1950 ju popravili. Rozsudok vyvolal protesty demokratickej verejnosti, v roku 1968 bol zrušený a v roku 1990 bola súdne rehabilitovaná.

1908 – v Dolnej Lehote sa narodila spisovateľka Mária Jančová, vl. m. Terézia Hečková, autorka literatúry pre deti a mládež. Bola učiteľkou a redaktorkou v Mladých letách. Debutovala zbierkou básní Blahoslavení. Ďalej napísala knihy Rozprávky starej matere, Carlucci, Žofkine rozprávky, Divé husi, O kapsičke, čo nechcela chodiť do školy, Kojko hľadá rozprávku, Braček a sestrička a i. Venovala sa prekladateľskej činnosti a literárnej publicistike. Manželka spisovateľa Františka Hečka. Zomrela 18. augusta 2003.

1920 – v Bratislave sa narodila choreografka Oľga Chodáková, zakladateľka, vedúca a choreografka národopisnej skupiny Živena, z ktorej vznikla neskôr Lúčnica. Bola režisérkou redakcie hudobného vysielania v STV. Zomrela 14. augusta 1989 v Bratislave.

1935 – v Zohore sa narodil grafik a ilustrátor Albín Brunovský. Študoval na VŠVU v Bratislave u prof. Vincenta Hložníka, od roku 1967 pôsobil na VŠVU ako pedagóg. Patril k najvýznamnejším slovenským grafikom a ilustrátorom konca 20. stor. Zaoberal sa maľbou na drevo, používal techniku farebného leptu a akvatinty. Ilustroval knihy pre dospelých i pre deti. V tvorbe rozvinul poetiku imaginatívneho realizmu. Zomrel 20. januára 1997 v Bratislave.

1938 – zomrel český spisovateľ Karel Čapek. Jeho najznámejšími dielami sú utopicko-fantastické drámy R.U.R., Věc Makropulos, divadelné hry Zo života hmyzu a Adam Stvořitel a romány s prvkami sci-fi Továrna na absolutno a Krakatit. Na fašizmus reagoval románom Válka s mloky a divadelnými hrami Bílá nemoc a Matka. Napísal tiež detektívne knihy Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, poetické prózy Hordubal, Povětroň a cestopisné fejtóny. Autor kníh, v ktorých zaznamenal rozhovory s prezidentom Masarykom, napr. Hovory s T. G. M., Mlčení s T. G. M. Pre deti napísal napr. knihu Dášenka čili život štěněte. Divadelný, literárny a výtvarný kritik, v rokoch 1925-33 predseda Československého PEN klubu. Prekladal z francúzštiny. Narodil sa 9. januára 1890 v Malých Svatoňoviciach.

1942 – v Zürichu zomrel technik, strojný inžinier Aurel Stodola, vedec svetového formátu. Profesor na Katedre stavby strojov na technike vo švajčiarskom Zürichu, kde založil strojné laboratórium, ktoré patrilo k najuznávanejším v Európe. Položil vedecké základy konštrukcie parných a spaľovacích turbín. Narodil sa 11. mája 1859 v Liptovskom Mikuláši.

1953 – v Martine zomrel dramatik a prozaik Július Barč-Ivan. Študoval právo na UK v Prahe, neskôr na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Bol kňazom na východnom Slovensku, v Martine pracoval v Slovenskej národnej knižnici a Matici slovenskej. Autor drám: Diktátor, Mastný hrniec, Matka, Neznámy, Dvaja. Tiež napísal prózu Železné ruky, Husličky z javora, Úsmev bolesti. Narodil sa 1. mája 1909 v Krompachoch.

1977 – zomrel britský herec a režisér Sir Charles Chaplin. Legenda svetovej kinematografie a priekopník filmovej grotesky. Na filmové plátno priviedol tuláka Charlieho. Nakrútil celovečerné filmy Kid, Zlaté opojenie, Svetlá veľkomesta, Moderná doba, Diktátor a i. Po 2. sv. vojne sa objavil vo filmoch Monsieur Verdoux, Svetlá rámp. V 50. rokoch ho prenasledovali za tzv. neamerickú činnosť a nový domov našiel vo Švajčiarsku. V roku 1957 nakrútil satiru Kráľ v New Yorku. Oxfordská univerzita mu udelila čestný doktorát, v roku 1972 dostal Oscara za celoživotné dielo a v 70. rokoch mu britská kráľovná udelila šľachtický titul Sir. Narodil sa 16. apríla 1889.

1983 – zomrel španielsky maliar, grafik, sochár Joan Miró, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov surrealizmu. Pôsobil vo Francúzsku i v USA. Venoval sa tiež keramike a scénografii. Narodil sa 20. apríla 1893.

1986 – v Banskej Bystrici zomrel Emil Makovický, slovenský maliar a grafik. Prvým úspechom bola 2. cena v celoštátnej súťaži návrhov na plagát na zemskú jubilejnú výstavu slovenskú Výstava východu 1938 v Košiciach. V roku 1942 prešiel na pozvanie Matice slovenskej do Martina. Tu ilustroval detský časopis Slniečko, časopis Slovensko a knihy pre deti a mládež vydávané v MS a neskôr v Mladých letách. Venoval sa aj ostatnej grafike, asi 70 obálok na knihy, vinety, portréty spisovateľov, knižné značky, navrhoval aj vianočné a veľkonočné pohľadnice a diplomy. Venoval sa olejomaľbe, akvarelom, kresbe a kompozíciám vyhotoveným ceruzkou. Je spoluzakladateľ a funkcionár spolku Trojštít a združenia slovenských výtvarníkov Tvar. Graficky navrhol prvý slovenský znak. Jeho diela sú uložené v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici, v MS v Martine a SNG v Martine. V roku 1945 dostal vianočnú cenu MS za ilustrácie Slniečka, roku 1968 Za vynikajúcu prácu. Narodila sa 12. februára 1908 v Hrabušiciach.

2016 – zomrela americká astronómka, objaviteľka existencie temnej hmoty Vera Rubinová. Od 60. rokov pôsobila na Carnegieho ústave vo Washingtone. Venovala sa rozboru pohybu hviezd na periférii galaxií. Za svoju prácu získala množstvo prestížnych ocenení. Narodila sa 23. júla 1928 vo Philadelphii v Pennsylvánii (USA).

Ilustračné foto: Pixabay.com