25. február

654

1948 – bola nastolená komunistická diktatúra v Československu – počas totality bol tento deň oslavovaný ako “Víťazný február”. Československý prezident Edvard Beneš pod nátlakom komunistických politikov prijal demisiu ministrov a podpísal vymenúvacie dekréty členov novej vlády, ktorých navrhol Klement Gottwald.

Ilustračné foto: Pixabay.com