25. marec

467

1811 – narodil sa v Trenčíne Karol Štúr – slovenský básnik, kňaz a učiteľ, brat národného buditeľa Ľudovíta Štúra. Pôsobil ako profesor a rektor evanjelického gymnázia v Modre, kde v roku 1843 prijal aj niekoľko študentov, ktorí odišli z bratislavského lýcea na protest proti zbaveniu jeho brata Ľudovíta profesúry. Priamo sa nezúčastnil na revolučnom hnutí v rokoch 1848 – 1849, no často bol perzekvovaný, a to aj pre činnosť brata Ľudovíta. Spolu boli proti maďarizácii. Zomrel ako 40-ročný, ostala po ňom vdova a sedem detí, o ktoré sa staral ďalej jeho brat Ľudovít. Básne začal písať už ako študent a písal ich po česky. Medzi jeho diela patrí i časomerný žalospev na smrť profesora S. Zsigmondyho, žalospev na pamiatku smrti Karla Hynka Máchu, ale taktiež viacero prozaických útvarov s ľudovýchovným zameraním. Svoje diela publikoval v almanachu Plody a vo viacerých časopisoch. Okrem vlastnej tvorby sa tiež venoval prekladom z gréčtiny, kde prekladal najmä Platóna a Aristofana. Zomrel 13. januára 1851 v Modre.

1836 – v Lubine sa narodil botanik, evanj. kňaz Jozef Ľudovít Holuby, slovenský botanik a etnograf. Bol prívržencom česko-slovenskej spolupráce a vzájomnosti, členom prírodovedno-lekárskeho spolku v Bratislave. Uverejňoval drobné vlastivedné príspevky z okolia svojich pôsobísk, archeologické nálezy, listiny a písomnosti zo zemianskych a archívnych fondov. Spracoval históriu cirkevných zborov, spísal dejiny trenčianskeho seniorátu. Prispieval do náboženských časopisov, vydal príležitostné kázne. Zomrel v Pezinku 15. júna 1923.

1867 – v Skalici sa narodil lekár a národný buditeľ Pavel Blaho. Priekopník česko-slovenskej vzájomnosti, v Luhačoviciach, kde bol kúpeľným lekárom, organizoval porady Česko-slovenskej jednoty. V roku 1918 člen Šrobárovej dočasnej vlády, v rokoch 1920-27 poslanec Národného zhromaždenia. Venoval sa publikačnej, ochotníckej divadelnej a muzeálnej činnosti. Zakladateľ potravinárskych spolkov i úverových družstiev. Zomrel 29. novembra 1927 v Bratislave.

1881 – narodil sa maďarský skladateľ, klavirista Béla Bartók. Od roku 1940 žil v USA. Autor inštrumentálnej a komornej hudby, opier i baletov. Zbieral ľudovú hudbu. Zomrel 26. septembra 1945.

1918 – zomrel francúzsky skladateľ, impresionista Claude Achille Debussy. Dielo: orchestrálne skladby – Faunovo odpoludnie, Nokturná, opera – Pelléas a Mélisanda, balet – Hry, komorné, klavírne skladby, zbory, piesne. Narodil sa 22. augusta 1862.

1928 – narodil sa český dirigent Zdeněk Košler. Pôsobil v mnohých operných a symfonických orchestroch, tiež v zahraničí – New York, Berlín. Bol umeleckým šéfom a dirigentom opery Národného divadla v Prahe. Stály hosť Slovenskej filharmónie a koncertných pódií v Európe, USA i Japonsku. Zomrel 2. júla 1995.

1942 – v Niedzici, Poľsko, sa narodil slovenský herec Michal Dočolomanský, dlhoročný člen Činohry Slovenského národného divadla, kde vytvoril množstvo postáv, nezabudnuteľnou je jeho Jánošík v inscenácii E. Brylla a K. Gärtnerovej Na skle maľované. Hral vo filmoch a televízii: Tvár v okne, Medená veža, Skrytý prameň, Hriech Kataríny Padychovej, Stratená dolina, Adéla ještě nevečeřela, Tajemství hradu v Karpatech, Noční jazdci, Tisícročná včela, Mŕtvi učia živých, Perníková věž, Tri gaštanové kone, Červené víno, Sváko Ragan, Inžinierska odysea, Horská služba a i. Účinkoval v rozhlase. Zomrel 26. augusta 2008.

1947 – v Bratislave sa narodila operná speváčka, sopranistka Gabriela Beňačková. Pôsobila v Národnom divadle v Prahe a v Opere Slovenského národného divadla v Bratislave. Neskôr bola stálym hosťom veľkých operných a koncertných scén, napr. Bavorskej štátnej opery v Mníchove, Štátnej opery vo Viedni, Covent Garden v Londýne, Metropolitnej opery v New Yorku. Vo filme o českej opernej dive Eme Destinovej Božská Ema prepožičala svoj hlas predstaviteľke hlavnej postavy Božidare Turzonovovej. Držiteľka viacerých ocenení, v Rakúsku jej udelili vyznamenanie – titul Kammersängerin. Od júla do decembra 2008 viedla Operu SND v Bratislave.

1948 – zomrel Florián Tománek, slovenský katolícky kňaz, redaktor a politik. Pre svoju národnú uvedomelosť sa dostal do sporu so spišským biskupom grófom Sándorom Párvym de Kiskonya. V Ríme totiž podal žalobu na uhorských biskupov, že neumožňujú vyučovanie náboženstva v materinskej reči. Biskup Párvy sa snažil o Tománkovo suspendovanie. Ako poslanec Národného zhromaždenia inicioval zákony, ktoré mali dosiahnuť rovnoprávnosť medzi Čechmi a Slovákmi v Československej republike. Vylúčili ho z HSĽS, v roku 1930 odišiel z politického života. Po skončení druhej sv. vojny sa ešte angažoval v Strane slobody. Narodil sa 2. mája 1877 v dnešnom Borskom Mikuláši, kde je aj pochovaný.

1991 – v Bratislave zomrel režisér Miloš Pietor. Pôsobil v divadlách v Prešove, Zvolene a Martine a bol členom a aj riaditeľom Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave. Svojou režijnou tvorbou výrazne ovplyvnil vývoj slovenského divadla, venoval sa tiež práci pre televíziu. Narodil sa 3. februára 1933 v Bratislave.

2017 – zomrel za nevyjasnených okolností František Gaulieder, slovenský politik, zakladajúci člen Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS), poslanec Národnej rady SR za HZDS, ktorého po tom, čo vystúpil z poslaneckého klubu HZDS a stal sa tak nezávislým poslancom, HZDS vylúčilo zo strany a zbavili ho 4. decembra 1996 poslaneckého mandátu. Jeho vylúčenie z parlamentu označil Európsky súd pre ľudské práva za nezákonné a aj Ústavný súd SR potvrdil, že parlament porušil Gauliederovo ústavné právo. Narodil sa 18. januára 1951.

Ilustračné foto: Pixabay.com