25. november

735

1881 – narodil sa v Taliansku Svätý Ján XXIII. vl. menom Angelo Giuseppe Roncalli, taliansky duchovný, 261. rímsky pápež (1958 – 1963). Významnou mierou sa podieľal na mierovom usporiadaní politických pomerov vo svete v období tzv. studenej vojny a na odvrátení hrozby nukleárnej vojny v roku 1962. Jeho program aggiornamenta, prezentovaný na druhom vatikánskom koncile, dodnes ovplyvňuje dianie v cirkevnom živote. Zomrel 3. júna 1963 vo Vatikáne. Proces beatifikácie Jána XXIII. bol zavŕšený v roku 2000, keď ho pápež Ján Pavol II. slávnostne blahorečil a následne jeho telesné pozostatky preniesli z pôvodného miesta odpočinku pod Bazilikou sv. Petra do hornej časti baziliky. Aj napriek chýbajúcemu druhému zázraku rozhodol pápež František 5. júla 2013 o svätorečení Jána XXIII.

1895 – v Hroznatíne sa narodil čs. politik a štátnik, arm. generál Ludvík Svoboda. Počas 1. sv. vojny príslušník čs. légií. Od roku 1939 bol na čele čs. vojenskej jednotky, z nej v ZSSR vznikol 1. čs. armádny zbor, ktorý bojoval o karpatsko-dukliansky priesmyk a oslobodzoval Československo. V rokoch 1945-50 minister obrany, no v roku 1951 ho odvolali a v roku 1952 bol vo väzení. V rokoch 1968-75 prezident ČSSR. Zomrel 20. septembra 1979 v Prahe.

1910 – zomrel v Kremnici Samuel Dobroslav Štefanovič, slovenský národný buditeľ, publicista a redaktor. Bol jedným zo študentov bratislavského evanjelického gymnázia, ktorí ho v roku 1844 spolu s Ľudovítom Štúrom demonštratívne opustili. Bol spoluzakladateľom spolku Tatrín. V rokoch 1848 – 1849 sa zapojil do povstania a ako jediný slovenský dobrovoľnícky povstalecký kapitán bol proti spolupráci s viedenským dvorom. Patril medzi organizátorov memorandového zhromaždenia v roku 1861 v Martine. Svojimi názormi sa zaraďuje do radikálneho krídla slovenských národných síl v revolučnom hnutí a ako pansláva ho prenasledovali. Rozvíjal myšlienky utopického socializmu. Narodil sa 19. augusta 1822 v Banskej Bystrici. V roku 1975 previezli jeho ostatky na Národný cintorín v Martine.

1950 – zomrel dánsky prozaik Johannes Vilhelm Jensen, ústredná osobnosť dánskej literatúry 20. storočia. Autor románového cyklu o sťahovaní európskych národov Dlhá cesta. V Poviedkach z Himmerlandu zobrazil rodný kraj na Jutskom polostrove. Autor historických štúdií, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1944). Narodil sa 20. januára 1873.

1968 – zomrel americký spisovateľ Upton Sinclair. V roku 1906 napísal knihu Džungľa o tom, v akých škandalóznych pomeroch sa pracuje na chicagskom bitúnku. Ďalšie knihy: Jeho veličenstvo Uhlie, Petrolej, Boston. Narodil sa 20. septembra 1878.

1969 – v Martine zomrel Jozef Mareták, slovenský vynálezca, konštruktér, zaoberal sa možnosťami zlepšenia leteckých motorov a znižovania spotreby pohonných látok. Bol vynálezcom nového spôsobu prípravy spaľovacej zmesi a jej zužitkovania po explóznej reakcii, protiplynovej masky a zariadenia na narkózu. Nepriaznivé hospodárske a politické pomery 30. rokov 20. storočia znemožnili uskutočnenie jeho vynálezov. Narodil sa 3. októbra 1907 v Liptovskej Teplej.

Ilustračné foto: Pixabay.com