26. apríla

613

1772 – zomrel v Prešove František Serafin Perger, slovenský jezuita. Presadil a viedol výstavbu Kalvárie v Banskej Štiavnici (1744 – 1751) a kostola Kalvárie v Prešove (1753). Ako dvadsaťročný sa stal jezuitom, študoval v Trnave, Šoproni a v Štajerskom Hradci. Slúžil ako kazateľ v Nemecku, Uhorsku a Sedmohradsku. V čase veľkého moru (1738-40) slúžil najskôr chorým v Temešváre, potom tri roky v Budíne. Jeden rok slúžil ako vojenský kňaz v komárňanskej pevnosti. Narodil sa 1. júla 1700 v Žluticiach v okrese Karlove Vary.

1798 – narodil sa francúzsky maliar, vrcholný predstaviteľ romantizmu Eugene Delacroix. Svojím dielom ovplyvnil francúzskych realistov aj impresionistov. Autor litografií podľa Goetheho Fausta. Revolúcia v roku 1830 bola pre neho inšpiráciou na namaľovanie slávneho obrazu Sloboda vedie ľud na barikády. Ďalšie diela: Bitka pri Taillebourgu, Dobytie Konstantinopolu križiakmi. Autor veľkých nástenných obrazov v knižniciach i kostoloch. Zomrel 13. augusta 1863.

1872 – v Horných Bzinciach sa narodila poetka, autorka literatúry pre deti Ľudmila Podjavorinská, vl. m. Riznerová. Autorka básnických zbierok Z vesny života, Balady, Piesne samoty, próz z dedinského a malomestského života V otroctve, Blud, Žena. V literatúre pre deti sa zamerala na rozvíjanie ich duševných schopností: Veršíky pre maličkých, Medový hrniec, Baránok boží, Zajko Bojko, Čin-čin. Zomrela v Novom Meste nad Váhom 2. marca 1951.

1879 – v Kútoch zomrel katolícky kňaz, jazykovedec Andrej Radlinský. Redaktor v Slovenských novinách a v periodikách Cyrill a Method, Katolícke noviny, Priateľ školy a literatúry. Mal podiel na uzatvorení dohody o spisovnej slovenčine. Narodil sa 8. júla 1817 v Dolnom Kubíne.

1909 – vo Viedni zomrel advokát a hudobný skladateľ Štefan Fajnor. Okrem advokátskej praxe sa venoval aj upravovaniu ľudových piesní, skladal klavírne a zborové skladby. Zaujímal sa o kroje, výšivku, keramiku. Narodil sa 16. februára 1844 v Brezovej pod Bradlom. Pochovaný je v Senici. Jeho synom bol politik a právnik Vladimír Fajnor (1875-1952).

1910 – zomrel nórsky dramatik a básnik Björnstjerne Martinius Björnson, predstaviteľ realizmu, laureát Nobelovej ceny za literatúru z roku 1903. Napísal diela Synnöve Solbakken, Rybárča, Sedliacke poviedky a i. Bojovník za nezávislosť Nórska od Švédska, jeho báseň Áno, milujeme túto zem je nórskou hymnou. Zastával sa utláčaných národov, upozornil aj na utláčanie Slovákov v Uhorsku. Narodil sa 8. decembra 1832.

1926 – v Čadci sa narodil fotograf Karol Kállay, výrazná postava slovenskej fotografie. Na konte má päťdesiatku fotografických kníh a viac ako 80 výstav na Slovensku a v zahraničí. Fotografiou sa zaoberal od roku 1940, popri štúdiu na Vysokej škole ekonomickej spolupracoval ako fotoreportér s časopisom Domov a svet a s obrazovou agentúrou Oko. Od roku 1956 bol v slobodnom povolaní, stal sa členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Jeho prvá kniha Slovenské rieky vyšla v roku 1954, preslávili ho najmä publikácie o Los Angeles, New Yorku, Tokiu, Ríme, Mexiku, Slovensku. Knihy Pieseň o Slovensku a Los Angeles získali aj Cenu UNESCO ako najkrajšie knihy sveta. Pracoval pre časopisy doma i v zahraničí. Zomrel 2. augusta 2012.

1970 – zomrel švajčiarsky prozaik John Knittel, vl. m. Hermann Knittel. Autor románov El Hakim, Via Mala. Narodil sa 24. marca 1891.

Ilustračné foto: Pixabay.com