26. december

504

1883 – narodil sa francúzsky umelec Maurice Utrillo, maliar parížskeho Montmartru. Venoval sa najmä mestským motívom. Zomrel 5. novembra 1955.

1890 – zomrel nemecký archeológ Heinrich Schliemann. Jeho sen z detstva – objaviť Tróju sa mu splnil v roku 1870. V roku 1876 objavil v Mykénach päť kráľovských šachtových hrobov so vzácnym zlatým inventárom. Narodil sa 6. januára 1822.

1891 – narodil sa americký prozaik a maliar Henry Miller. Jeho autobiograficky ladené erotické prózy Obratník raka, Obratník kozorožca, trilógia Ružové ukrižovanie (Sexus, Plexus a Nexus), Klimatizovaná nočná mora a ďalšie odmietali americký spôsob života, provokovali svojou nekonvenčnosťou a vyvolávali škandály. Ovplyvnili tiež tvorbu beatnikov. Zomrel 7. júna 1980.

1892 – v Mošovciach sa narodil básnik, prozaik a literárny kritik Štefan Krčméry. Študoval na evanjelickej akadémii v Bratislave, no kňazské povolanie vykonával krátko. V Martine bol redaktorom Národných novín a po obnovení Matice slovenskej (1919) bol jej tajomníkom. Redigoval Slovenské pohľady a iné periodiká. Autor zbierok básní Keď sa sloboda rodila, Herbárium, Piesne a balady, Slovo čisté, Oslobodenie a diela Dejiny literatúry slovenskej. Venoval sa prekladu. Od začiatku 30. rokov sa zhoršovalo jeho zdravie, ku koncu života sa liečil v psychiatrickej liečebni v Pezinku, kde i zomrel 17. februára 1955.

1969 – zomrel za nejasných okolností v Prahe Jiří Šlitr, český hudobný skladateľ, inštrumentalista, spevák, herec a výtvarník. Významne ovplyvnil českú populárnu hudbu. Spolu s Jiřím Suchým vytvoril tvorivú a hereckú dvojicu, ktorá svojimi pesničkami a hrami významne ovplyvnila v Česku hudbu a divadlo 60. rokov 20. storočia, začala sa éra malých scén. Narodil sa 15. februára 1924 v Zálesní Lhote.

Ilustračné foto: Pixabay.com