26. január

480

1823 – zomrel anglický lekár Edward Jenner, ktorý v roku 1796 objavil očkovanie proti pravým kiahňam živou vakcínou, získanou z kravských kiahní. Narodil sa 17. mája 1749.

1885 – narodil sa v Kežmarku Alfred Grosz, stredoškolský profesor, horolezec, publicista, fotograf. Bol jedným z prvých záchranárov Tatranskej záchrannej organizácie, ktorá bola založená v roku 1913, zúčastňoval sa na záchranných prácach, školil nových členov horskej služby a úzko spolupracoval s poľskými záchranármi a horolezcami. Bol prvým profesorom telesnej výchovy na Slovensku. So svojimi žiakmi chodil na vychádzky do Vysokých Tatier, organizoval pre nich lyžiarske školenia a exkurzie, približoval im horolezeckú techniku a prvú pomoc na horách. Zomrel 1. marca 1973 v Kežmarku. Jeho popol rozptýlili vo Vysokých Tatrách.

1900 – narodil sa český dirigent a skladateľ Zdeněk Folprecht, ktorý má zásluhy na rozvoji hudobného života v Bratislave. Pôsobil v Opere SND a tiež v Slovenskej filharmónii. Od roku 1939 bol dirigentom v Národnom divadle v Prahe. Autor opery Lásky hra osudná, orchestrálnych a komorných diel a iných skladieb. Zomrel 29. októbra 1961.

1906 – v Dombóvári v Maďarsku sa narodil generál, vojenský veliteľ Slovenského národného povstania (SNP) Ján Golian. 3. novembra 1944 ho spolu s generálom Rudolfom Viestom zajali Nemci. Zahynuli pravdepodobne v koncentračnom tábore Flossenburg v apríli 1945.

1919 – v Trstíne zomrel Martin Kollár, slovenský rímskokatolícky kňaz, národnokultúrny pracovník, spisovateľ, redaktor a prekladateľ. Organizoval slovenské národné hnutie prívržencov myšlienky česko-slovenskej vzájomnosti. Bol poslancom uhorského snemu, správcom Spolku svätého Vojtecha, redaktorom a vydavateľom Katolíckych novín, redigoval kalendár Pútnik svätovojtešský, zostavil a vydal almanach Záhradka. Zostavovateľ nenotovaných katolíckych modlitebných spevníkov. Okrem toho z nemčiny, maďarčiny a francúzštiny prekladal náboženskú literatúru. Posledné obdobie života prežil v obci Trstín pri Smoleniciach. Pochovali ho na miestnom cintoríne. Narodil sa 13. októbra 1853 v obci Čáry v okrese Senica.

1922 – narodila sa autorka literatúry pre deti a mládež Elena Čepčeková. Pôvodne učiteľka, neskôr redaktorka vo vydavateľstve Práca a v detských časopisoch. Po roku 1968 sa venovala literárnej tvorbe, napísala knihy Meduška, Dve mačiatka, Dievča z majera, Marcela, neplač!, Serenáda pre Martinu, Monika a iné. Tiež autorka rozhlasových a televíznych hier. Zomrela 6. januára 1992.

2014 – v Bratislave zomrela významná teoretička a historička umenia Iva Mojžišová. Skúmala historické avantgardy medzivojnového obdobia v maľbe, sochárstve, neskôr vo fotografii. Od roku 1963 do 1997 pracovala v Slovenskej akadémii vied. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave jej udelila titul Doctor honoris causa (2009), získala Cenu Dominika Tatarku (2011) a Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 (2011). Pred smrťou vydala knihu Škola moderného videnia (Bratislavská ŠUR 1928 – 1939), ktorá sa venuje vplyvu Bauhausu na vzdelávanie v oblasti umenia na území terajšieho Slovenska, konkrétne na Škole umeleckých remesiel v Bratislave. Narodila sa 4. mája 1939 v Bratislave.

Ilustračné foto: Pixabay.com