26. marec

733

1804 – vo Viedni zomrel vedec, polytechnik Wolfgang Kempelen. Vynálezca a konštruktér, tiež hudobný skladateľ, dramatik, básnik a medirytec. Vymyslel šachový a hovoriaci automat. Narodil sa 23. januára 1734 v Bratislave.

1827 – zomrel nemecký skladateľ Ludwig van Beethoven. Jeden z najvýznamnejších svetových hudobníkov, dovŕšil viedenský klasicizmus a ovplyvnil hudbu 19. storočia. Napísal 9 symfónií, z ktorých nadčasovými sú 3. symfónia Es dur (Eroica), 5. symfónia C mol (Osudová), 6. symfónia F dur (Pastorálna) a 9. symfónia D mol s Ódou na radosť. Napísal jedinú operu Fidelio. Ďalšie diela: klavírne koncerty, violoncellové a klavírne sonáty, sláčikové kvartetá. Napriek tomu, že v roku 1819 ohluchol, napísal ešte svoje vrcholné diela Missa solemnis a tiež 9. symfóniu. Narodil sa 16. decembra 1770.

1863 – narodil sa v Banskej Bystrici Július Gustáv Cesnak, úradník a mešťanosta Banskej Bystrice. Počas jeho výkonu funkcie v Banskej Bystrici vybudovali mestský vodovod, kanalizáciu, pristúpilo sa k úprave ulíc, vytvoreniu parku a nábrežia Hronu (známe ako Garampart). Pričinil sa o reorganizáciu mestského lesného hospodárstva, postavenie mestskej hydroelektrárne a železničného prepojenia s Harmancom. Počas prvej svetovej vojny zabezpečoval zásobovanie obyvateľov potravinami, fungovanie zdravotnej starostlivosti a pomoc chudobným občanom. Funkciu mešťanostu zastával do 28. decembra 1922. Zomrel 13. apríla 1933 v Banskej Bystrici.

1870 – zomrel jazykovedec, evanj. kňaz, revolucionár Michal Miloslav Hodža. Príslušník štúrovskej generácie, organizátor národného hnutia. Farár v Liptovskom Mikuláši. Spolu so Štúrom a Hurbanom kodifikátor spisovnej slovenčiny. Iniciátor Slovenského prestolného prosbopisu, zakladateľ vydavateľského spolku Tatrín, v revolučných rokoch 1848-49 signatár Žiadostí slovenského národa, organizátor povstania. V neskoršom období sa venoval predovšetkým cirkevným záležitostiam, no bol suspendovaný a od roku 1867 žil v Těšíne. Napísal spis Dobruo slovo Slovákom, súcim na slovo a jazykovedné práce Epigenes Slovenicus (Potomok slovenský) a Větín o slovenčině. Básnická tvorba: Matora, Slawomiersky, Vieroslavín. Narodil sa 22. septembra 1811 v Rakši.

1892 – zomrel americký básnik Walt Whitman, jeden zo zakladateľov modernej americkej poézie. V roku 1855 vyšla prvýkrát jeho básnická zbierka Steblá trávy, v ktorej vyjadril ideály demokracie. Zbierku v ďalších rokoch dopĺňal o nové básne, zahrnula všetku jeho poetickú tvorbu. Autor esejí Vyhliadky demokracie. Narodil sa 31. mája 1819.

1908 – narodila sa americká prozaička Betty MacDonaldová. Niektoré zdroje však uvádzajú rok 1907. Autorka humorných románov pre dospelých i deti, napríklad Vajce a ja, Čo život dal a vzal, Ktokoľvek môže robiť čokoľvek, Morová rana, Dusím sa vo vlastnej šťave, Pani Láry-fáry, Čary pani Láry-fáry. Zomrela 7. februára 1958.

1911 – narodil sa jeden z najvýznamnejších predstaviteľov americkej drámy 20. storočia Tennessee Williams, vl. m. Thomas Lanier Williams. Takmer všetci jeho hrdinovia, a najmä hrdinky čelia ťažkej životnej situácii a unikajú k ilúziám. Autor hier Sklenený zverinec, Električka zvaná Túžba, Leto a dym, Tetovaná ruža, Mačka na horúcej plechovej streche, Zostup Orfea i poviedok a noviel s podobnou tematikou Rímska jar pani Stoneovej. Mnohé jeho diela boli sfilmované. Zomrel 25. februára 1983.

1949 – narodil sa nemecký spisovateľ Patrick Süskind. Autor románu Parfum – Príbeh vraha, ktorý New York Times v roku 1986 vyhlásili za knihu roka. Napísal aj knihy Holub, Príbeh pána Letka, Pán Sommer či Kontrabas.

1959 – zomrel americký spisovateľ Raymond Chandler. Písal detektívky “tzv. drsnej školy”, jeho literárnym hrdinom bol detektív Phill Marlowe. Narodil sa 23. júla 1888.

1977 – v Piešťanoch zomrel dramatik, lekár Ivan Stodola. Bol hlavným župným lekárom, inšpektorom a úradníkom na ministerstve zdravotníctva. Pracoval v oblasti sociálneho a preventívneho lekárstva, založil Masarykovu ligu proti tuberkulóze. Začiatkom 50. rokov 20. storočia ho protiprávne väznili. Autor divadelných komédií Náš pán minister, Čaj u pána senátora, Jožko Púčik a jeho kariéra, Cigánča, Keď jubilant plače a Mravci a svrčkovia, tragédie Bačova žena a historických hier Kráľ Svätopluk, Marína Havranová, Básnik a smrť. Tiež napísal memoárové knihy Bolo, ako bolo, Náš strýko Aurel, Smutné časy, smutný dom, V šľapajach Hippokrata. Narodil sa 10. marca 1888 v Liptovskom Mikuláši.

1986 – v Londýne zomrel slovenský fotograf Dezider “Dežo” Hoffmann, interbrigadista v španielskej občianskej vojne, frontový kameraman. Počas II. svetovej vojny bol v jednotkách čs. armády a v Royal Air Force (RAF) v Anglicku, kde sa po vojne usadil. Pracoval ako fotoreportér a v 60. rokoch sa zaradil medzi najväčších fotografov popscény. Bol dvorným fotografom The Beatles a fotografoval aj ďalšie hviezdy svetového šoubiznisu Rolling Stones, Charlieho Chaplina, Sophiu Loren, Marlona Branda, Marilyn Monroe, Laurenca Oliviera, Franka Sinatru, Duka Ellingtona, Louisa Armstronga, Pink Floyd a ďalších. Narodil sa 24. mája 1912 v Banskej Štiavnici.

2015 – v Bratislave zomrel redaktor a kritik Kornel Földvári. Pracoval v Kultúrnom živote, bol tiež riaditeľom Divadla na Korze a po jeho zatvorení pôsobil v Slovenskej literárnej agentúre. Počas normalizácie nesmel publikovať, po revolúcii 1989 bol prvým námestníkom ministra kultúry. Dramaturg Štúdia L+S v Bratislave. Odborník na karikatúru, autor štúdií o literárnom a divadelnom humore, najmä o tvorbe Milana Lasicu a Júliusa Satinského a úvah o výtvarnom humore. Narodil sa 13. februára 1932 v Trenčíne.

Ilustračné foto: Pixabay.com