26. november

648

1855 – zomrel v Istanbule (Turecko) Adam Mickiewicz, celým menom Adam Bernard Mickiewicz, poľský básnik, dramatik a publicista, hlavný predstaviteľ poľského romantizmu, duchovný vodca v boji za samostatnosť Poľska. Počas štúdia bol členom tajného študentského spolku. Myšlienky tejto skupiny vyjadril v Óde na mladosť (1820). Veril, že mládež privedie svet k vzájomnej láske a priateľstvu. Táto báseň ovplyvnila aj štúrovcov. Po odhalení spolku Mickiewicza odsúdili do vyhnanstva v Rusku, kde napísal historický epos Konrad Wallenrod (1828). Počas pobytu v Rusku sa zblížil s dekabristami a priatelil sa Puškinom. V roku 1829 odchádza do emigrácie, kde pôsobil ako publicista. V Paríži napísal národný epos Pán Tadeáš (1834). Počas krymskej vojny v Turecku organizuje poľské oddiely, aby bojovali proti Rusku. Zomrel v Carihrade počas morovej epidémie. Adam Mickiewicz sa stal na západe reprezentantom slovanského sveta stelesňujúci myšlienky národnooslobodzovacieho boja. Narodil sa 24. decembra 1798 v bieloruskej dedinke Zaosie.

1922 – v Bánovciach nad Bebravou sa narodil novinár Gabo Zelenay, od roku 1946 športový reportér Československého rozhlasu s nezvyčajným prístupom moderovania futbalových a hokejových zápasov. Dokázal moderovať aj stretnutia v šachu či šerme. Komentoval olympijské hry v Mexiku (1968), v Moskve (1980), zimné olympijské hry v Sappore (1972) a viaceré svetové šampionáty vo futbale a hokeji. Za celoživotnú prácu v športovej žurnalistike ho ocenil prezident republiky Rudolf Schuster štátnym vyznamenaním Pribinov kríž II. triedy. Angažoval sa pri zakladaní HZDS a prispieval do časopisu Nový deň blízkeho HZDS, predsedal Únii slovenských novinárov, ktorá podporovala mediálnu líniu HZDS. Zomrel vo veku 80 rokov po ťažkej chorobe 3. augusta 2003 v Bratislave.

1926 – zomrela česká spisovateľka Eliška Krásnohorská, vl. m. Alžbeta Pechová. Písala vlasteneckú a intímnu lyriku, napr. Ze Šumavy, Ke slovanskému jihu, Letorosty, operné libretá a dievčenské romány. Venovala sa ženskému hnutiu a literárnej kritike. Významné sú jej memoáre Z mého mládí a Co přinesla léta. Narodila sa 18. novembra 1847.

1985 – v Bratislave zomrel prozaik Rudo Moric. Pôvodne učiteľ, od roku 1959 riaditeľ vydavateľstva Mladé letá. Napísal romány Explózia, Tri roky, Prvý z Dvorov a úspešné boli najmä jeho poviedky a súbory próz Z poľovníckej kapsy, Ako som krstil medveďa. Ďalšie dielo: Prípad „Tubercilín“, Zvon lumpov, Smrť tridsaťsedmičky a i. Narodil sa 27. marca 1921 vo Veľkých Sučanoch.

2010 – zomrel spisovateľ Milan Ferko. Básnik, prozaik, dramatik, scenárista a autor literatúry pre deti a mládež absolvoval právo na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Redaktor denníka Smena a týždenníka Kultúrny život, šéfredaktor mesačníka Mladá tvorba a Slovenských pohľadov, redaktor vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Od roku 1993 šéfredaktor Slovenských pohľadov, neskôr sekčný šéf na Ministerstve kultúry SR. V jeho všestrannej literárnej tvorbe vynikajú historické romány a drámy. Narodil sa 14. decembra 1929 vo Veľkom Rovnom.

Ilustračné foto: Pixabay.com