27. apríla

471

1898 – v Liptovskom Mikuláši vznikol spolok Tranoscius, zameraný na vydávanie a rozširovanie slovenskej evanjelickej náboženskej spisby.

Ilustračné foto: Pixabay.com