27. apríla

758

1791 – narodil sa americký maliar, vynálezca Samuel Finlay Breese Morse. Zostrojil elektromagnetický telegraf a zaviedol telegrafnú abecedu, zloženú z bodiek a čiarok – Morseova abeceda. Zomrel 2. apríla 1872.

1822 – v Rakovej sa narodil katolícky kňaz a dramatik Ján Palárik, pseud. Beskydov. Autor veselohier zo súdobého života Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, historickej hry Dimitrij Samozvanec a teoretickej práce Dôležitosť dramatickej národnej literatúry. Bol farárom v Majcichove, redaktorom časopisu Cyrill a Method, organizátorom spoločenského života. Zomrel 7. decembra 1870 v Majcichove.

1897 – v Siladiciach sa narodil sochár, portrétista Jozef Pospíšil. Najznámejšie diela: pomníky J. M. Hurbana, Ľ. Štúra, A. Bernoláka, P. O. Hviezdoslava. Zomrel 22. júla 1976 v Bratislave.

1931 – narodil sa rusko-ukrajinský huslista a dirigent Igor Davidovič Oistrach. Študoval u svojho otca Davida Oistracha. Žije v Belgicku, profesor na Kráľovskej akadémii v Bruseli.

1938 – v Bratislave sa narodil filmový režisér Dušan Hanák. Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov novej vlny kinematografie 60. rokov. Príznačná je preňho práca s nehercami, používa čierno-biely materiál a ďalšie dokumentaristické postupy. Filmy: 322, Obrazy starého sveta, Ružové sny, Ja milujem, ty miluješ, Tichá radosť, Súkromné životy, Papierové hlavy. Pôsobí ako pedagóg na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

2002 – v Bratislave zomrel herec Gustáv Valach. Dlhoročný člen Činohry SND. Hral napríklad vo filmoch Biela tma, Rodná zem, Senzi mama, Ženský zákon, Drak sa vracia, Javor a Juliana, Stíny horkého léta, Pod jezevčí skálou, Kohút nezaspieva. Narodil sa 16. marca 1921 v Hontianskych Nemcoch.

2004 – v Bratislave zomrel režisér Pavol Haspra. Začínal v nitrianskom Krajovom divadle, od roku 1962 bol režisérom Činohry SND v Bratislave, kde sa zaradil medzi profilových režisérov. Úspechy zožal najmä modernou svetovou divadelnou tvorbou, režírovaním diel Albeeho, Millera, O’Neilla i Williamsa. Venoval sa však i domácej tvorbe, režíroval hry Karvaša, Králika, Kováčika, Kočana, Soloviča a i. Venoval sa tiež réžii v televízii, kde vynikol cyklus Svetová dráma na obrazovke. Narodil sa 8. decembra 1929 v Topoľčiankach.

Ilustračné foto: Pixabay.com