27. december

631

1566 – narodil sa český humanista, lekár, rektor pražskej univerzity Ján Jessenius, ktorý uskutočnil prvú verejnú pitvu v Prahe. Priekopník anatómie, vzdelanec a politik. Bol slovenského pôvodu, rodičia boli z turčianskeho zemianskeho rodu. 21. júna 1621 ho v Prahe na Staromestskom námestí popravili spolu s 26 účastníkmi českého stavovského povstania.

1571 – narodil sa nemecký astronóm Johannes Kepler, dvorný matematik na dvore kráľa Rudolfa II. v Prahe. Pôsobil tiež v Tübingene a v Grazi. Zástanca heliocentrizmu, matematicky formuloval zákony pohybu nebeských telies- tri Keplerove zákony. Skonštruoval astronomický ďalekohľad. Zomrel 15. novembra 1630.

1820 – v Sarvaši v Maďarsku zomrel evanj. kňaz Samuel Tešedík. Pôsobil medzi Slovákmi na dolnej zemi. Učiteľ a pôdohospodár a tiež významný filantrop. Narodil sa 20. apríla 1742.

1822 – narodil sa francúzsky chemik, mikrobiológ Louis Pasteur, zakladateľ imunológie. Vypracoval metódy pestovania mikroorganizmov na živných pôdach a vytvoril základ očkovania proti infekčným chorobám. Zomrel 28. septembra 1895.

1904 – v Budapešti sa narodil básnik a novinár Ladislav Novomeský. Redaktor v ľavicovej tlači v Prahe. Od roku 1939 žil na Slovensku, jeden z organizátorov SNP. V roku 1950 ho obvinili z buržoázneho nacionalizmu a roku 1954 odsúdili na 10 rokov väzenia. V roku 1956 bol prepustený, neskôr pracoval v Památníku národního písemnictví v Prahe. Po rehabilitovaní v roku 1963 sa presťahoval do Bratislavy, pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV. Prvé básne publikoval v časopisoch a jeho prvá zbierka Nedeľa vyšla v roku 1927. Ďalšie zbierky: Romboid, Otvorené okná, Pašovanou ceruzkou, Vila Tereza, Do mesta 30 minút, Stamodtiaľ a iné. Autor esejí Znejúce ozveny, Čestná povinnosť, Manifesty a protesty, Slávnosť istoty, Zväzky a záväzky. Prekladal z ruskej literatúry. Zomrel 4. septembra 1976 v Bratislave.

1919 – narodila sa vo Viedni Júlia Májeková, prekladateľka diel z holandskej a flámskej literatúry do slovenčiny, redaktorka vo vydavateľstve Tatran a Lúč. Už počas štúdia na vysokej škole preložila diela z nemeckého jazyka do slovenského, v poslednom ročníku dostala ponuku na preklad diela od flámskeho autora Ernesta Claesa „Herman Coene“. Počas svojho života preložila 19 diel z nemeckého jazyka, 28 diel z holandského jazyka, zopár rozhlasových hier, v Revue svetovej literatúry boli uverejnené jej krátke preklady, je autorka viacerých doslovov a štúdii k preloženým dielam a taktiež kapitoly Nizozemská literatúra v Dejinách svetovej literatúry. Taktiež zostavila heslá holandských a flámskych autorov v Malej encyklopédii spisovateľov sveta. V tomto období bola jedinou slovenskou prekladateľkou z holandčiny do slovenčiny, neskôr ju nahradil Adam Bžoch. V roku 1974 získala Cenu Jána Hollého za preklad Bohovia sa vracajú, v roku 1978 vyhrala cenu Martinus Nijhoffprijs voor Vertalingen. Žiaľ si ju nemohla prevziať priamo v Holandsku, ale len v Prahe. Porota sa o jej prekladoch vyjadrila, že majú svedomitý prístup nielen k originálu, ale i k prekladu a taktiež optimálne narába s cieľovým jazykom. Zomrela 30. januára 1991 v Bratislave.

1919 – narodil sa vo Viedni Zdenek Cón, slovenský hudobný skladateľ a rozhlasový redaktor. Jeho rodičia boli Slováci a žili vo Viedni. V roku 1945 sa presťahoval do Bratislavy a stal sa pracovníkom bratislavského rozhlasu. Komponoval prevažne tanečné a estrádne skladby. V roku 1946 napísal svoju najrozšírenejšiu a najznámejšiu tanečnú skladbu, tango – Nečakaj ma už nikdy s textom od Otta Kaušitza. Neskôr pôsobil v košickom rozhlasovom štúdiu a pokračoval v štúdiu hudby u Dezidera Kardoša. V roku 1951 zložil na pražskom konzervatóriu štátnu skúšku z dirigovania. Do Bratislavy sa vrátil v roku 1953 a pôsobil ako redaktor estrádnej a operetnej redakcie. Bol jedným z iniciátorov každoročnej rozhlasovej súťaže dychových orchestrov. Zomrel 3. novembra 1995 v Kutnej Hore.

 

1921 – v Modre zomrel pedagóg, polyhistor, osvetový pracovník Ivan Branislav Zoch. Priekopník školskej telesnej výchovy na Slovensku. Na gymnáziu v Revúcej zaviedol nové metódy vyučovania fyziky a chémie a tiež telocvik. Po zatvorení gymnázia (1874) žil v Osijeku, Sarajeve a Petrinji. Autor učebníc, tvorca slovenskej matematickej a prírodovedeckej terminológie. Narodil sa 24. júna 1843 v Jasenovej.

1923 – zomrel francúzsky staviteľ a konštruktér Alexandre Gustave Eiffel. Pri stavbách sa zaoberal možnosťami využitia železnej konštrukcie a pre svetovú výstavu v Paríži v roku 1889 postavil svetoznámu vežu, nazvanú neskôr po ňom. Narodil sa 15. decembra 1832 v Dijon.

1936 – zomrela v Starej Turej spisovateľka a redaktorka Kristína Royová, zakladateľka Modrého kríža, útulku pre výchovu opustených detí a sirôt, malej ambulantnej nemocnice, sirotinca a starobinca – Domov bielych hláv. K jej odkazu sa hlási Evanjelická cirkev a.v., ako aj Cirkev Bratská. V roku 1986 zriadili v Starej Turej pamätnú izbu. Literárnu kariéru začala romantickými poviedkami s ľúbostnou a národnou tematikou. Písala romány, novely, poviedky, duchovné piesne a spisy rôzneho zamerania a druhu, taktiež prekladala. Vďaka podpore cirkvi, ktorá jej diela vydávala vo veľkých nákladoch a viacerých vydaniach, sa stala najprekladanejšou slovenskou autorkou – jej diela boli preložené do 36 jazykov. Svoje diela uverejňovala v časopise Betanie, Svetlo, Večernica. Narodila sa 18. augusta 1860 v Starej Turej.

1945 – v Bratislave zomrel spisovateľ, právnik, redaktor a verejný činiteľ Janko Jesenský. Vyštudoval právo a ako advokát pôsobil v Bánovciach nad Bebravou. Počas 1. sv. vojny narukoval a po vojne bol gemersko-malohontským i nitrianskym županom, od roku 1929 žil v Bratislave. V roku 1905 debutoval zbierkou Verše. Ďalšie zbierky: Zo zajatia, Po búrkach, Proti noci, Reflexie, Na zlobu dňa. Z dedinského a mestského prostredia publikoval zbierku Malomestské rozprávky. Jeho najzrelšou a najrozsiahlejšou prózou je román Demokrati. Narodil sa 30. decembra 1874 v Martine, kde je i pochovaný.

Ilustračné foto: Pixabay.com