27. február

630

1707 – v Dobrej Nive sa narodil Matej Markovič, slovenský evanjelický kňaz, filozof, básnik, jeden z priekopníkov nášho osvietenstva. Študoval v Banskej Štiavnici, vo Dvorníkoch, v Banskej Bystrici a teológiu v Jene. Od roku 1734 pôsobil v Szarvasi ako evanjelický kňaz, od roku 1754 ako senior. Je autorom náboženských aj náučných spisov písaných vo veršoch i v próze. Časť jeho diela ostala v rukopise, ako napr. veršovaná latinská kronika Szarvasa. Zomrel 14. apríla 1762 v Maďarsku.

1769 – v Rimavskej Bani sa narodil básnik, dramatik Juraj Palkovič. Profesor na Katedre reči a literatúry československej na ev. lýceu v Bratislave, poslanec uhorského snemu. Vydával periodiká Týdenník a Tatranka, tiež osvetové kalendáre. Autor básnickej zbierky Múza ze slovenských hor, divadelnej veselohry Dva buchy a tri šuchy, slovníkov, úvah. Zomrel 13. júna 1850 v Bratislave.

1812 – v Hornej Lehote sa narodil básnik Samo Chalupka, významný predstaviteľ romantizmu v slovenskej literatúre. Počas štúdií v Bratislave spoluzakladal Spoločnosť česko-slovenskú, po ukončení štúdií vo Viedni bol farárom v Chyžnom a od roku 1840 až do smrti v Hornej Lehote. Prijal Štúrovu kodifikáciu spisovnej slovenčiny. Autor básní: Mor ho!, Likavský väzeň, Kráľohoľská, Boj pri Jelšave, Turčín Poničan, Kozák, Branko a i. Zomrel 19. mája 1883 v Hornej Lehote.

1875 – narodil sa ruský lekár, oftalmológ Vladimír Petrovič Filatov, priekopník v transplantovaní rohoviek. Bol profesorom univerzity v ukrajinskej Odese. Zomrel 30. októbra 1956.

1902 – v Ružomberku sa narodil výtvarník Ľudovít Fulla, zakladateľ moderného výtvarného umenia na Slovensku. Študoval na Súkromnej škole Gustáva Mallého v Bratislave a na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe. Po návrate na Slovensko učil a venoval sa maľbe, grafike, ilustrácii aj scénografii. V 50. rokoch sa usadil v Žiline a od roku 1962 žil v Ružomberku, kde bola v roku 1969 otvorená jeho galéria. Zomrel 21. apríla 1980 v Bratislave.

1902 – narodil sa americký prozaik John Steinbeck. V románoch a novelách zobrazoval osudy prostých ľudí: Nebeské pastviny, Neznámemu bohu, Rovina Tortilla, Na plechárni, Túlavý autobus, Ovocie hnevu, Na východ od raja, O myšiach a ľuďoch. Mnohé z jeho diel boli sfilmované. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1962). Zomrel 20. decembra 1968.

1925 – v Cíferi sa narodil literárny historik a teoretik Oskár Čepan. Pracoval v Literárnovednom ústave SAV. Z diela: Rozklad romantizmu, Kontúry naturizmu a i. Zomrel 3. septembra 1992 v Bratislave.

1936 – zomrel ruský fyziológ Ivan Petrovič Pavlov. Objavil podmienené a nepodmienené reflexy, študoval nervovú sústavu. Nositeľ Nobelovej ceny za práce v odbore fyziológie trávenia (1904). Narodil sa 14. septembra 1849.

2006 – zomrel výtvarník Ferdinand Hložník. Po štúdiách na SVŠT v Bratislave bol profesorom kreslenia a venoval sa ilustrácii. Výtvarníkom bol i jeho brat Vincent Hložník. Člen Skupiny výtvarníkov 29. augusta. Narodil sa 18. novembra 1921.

Ilustračné foto: Pixabay.com