27. január

620

1756 – narodil sa rakúsky skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart, jeden z najvýznamnejších hudobníkov v histórii, dovŕšiteľ klasicizmu v hudbe. Zázračné dieťa, s otcom chodil na koncertné cesty po Európe, od roku 1781 žil vo Viedni. Napísal viac ako 600 skladieb, opery Únos zo Serailu, Figarova svadba, Divadelný riaditeľ, Don Giovanni, Cosi fan tutte, Čarovná flauta, asi 50 symfónií, inštrumentálne koncerty – hlavne klavírne i husľové, serenády: Malá nočná hudba, sláčikové kvartetá, kvintetá, husľové sonáty, Rekviem, omše. Zomrel 5. decembra 1791.

1829 – vo Vyšnom Skalníku sa narodil romantický básnik generácie štúrovcov, národný buditeľ Ján Botto. Študoval v Ožďanoch a Levoči. V Pešti vyštudoval zememeračstvo a pracoval v Martine, Banskej Štiavnici a v Banskej Bystrici. V jeho diele sa odzrkadľuje sklamanie generácie štúrovcov, najvýznamnejšie v jeho tvorbe sú balady Žltá ľalia, Margita a Besná, Smrť Jánošíkova a Ctibor. Zomrel 28. apríla 1881 v Banskej Bystrici.

1846 – v Slovenskej Ľupči sa narodil spisovateľ a publicista Daniel Šustek. Autor cestopisov Cesta cez Turecko a Egypt do Svätej Zeme, Potulky svetom. Odišiel do USA, kde bol krajanským činiteľom a jedným zo zakladateľov Matice slovenskej v Amerike. Zomrel 13. marca 1927 v Chicagu, Illinois.

1891 – narodil sa ruský spisovateľ Iľja Grigorievič Erenburg. Písal romány a poviedky Neobyčajné dobrodružstvá Julia Jurenita, Búrlivý život Lazika Rojtšvanca a prózy so súčasnou tematikou Deň druhý a Jedným dychom. Venoval sa publicistike. Atmosféru predvojnových rokov vykreslil v románe Pád Paríža, 2. svetovú vojnu v románe Búrka. Zomrel 31. augusta 1967.

1900 – v Martine sa narodila herečka Hana Meličková. Dlhoročná členka Činohry Slovenského národného divadla. Stvárnila vyše 100 divadelných postáv, viac než 30 vo filme a v televízii a pôsobila aj v rozhlase. Hrala napríklad vo filmoch Zemianska česť, Jerguš Lapin, Polnočná omša. V roku 1961 jej udelili titul národná umelkyňa. Zomrela 7. januára 1978 v Bratislave.

1901 – zomrel taliansky skladateľ Giuseppe Verdi. V tvorbe nadviazal na tradičnú taliansku operu. Venoval sa téme národnooslobodzovacieho boja – Nabucco, Attila, neskôr zložil diela Luisa Millerová, Macbeth, Rigoletto, Trubadúr, Traviata, Aida. Usiloval sa aj o vytvorenie opery francúzskeho typu – Maškarný ples, Don Carlos a tiež použil shakespearovské námety – Othello, Falstaff. Autor Rekviem, Te Deum, Stabat Mater. Narodil sa 10. októbra 1813.

1919 – zomrel maďarský básnik, tvorca maďarskej literárnej moderny Endre Ady. Vynikajúci lyrik: Verše, Nové verše, Krv a zlato, Bol by som rád, keby ma milovali, Verše všetajomstiev, Na čele mŕtvych. Narodil sa 22. novembra 1877.

1923 – v Kráľovej Lehote sa narodila poetka a autorka kníh pre deti Krista Bendová. Pôsobila vo vydavateľstve Pravda, bola tajomníčkou Zväzu slovenských spisovateľov, neskôr redaktorkou Roháča a Pravdy. Napísala básnické zbierky Milenec smútok, Listy milému, Krajina šťastia, O tú pieseň, Riziko, Variácie na Osudovú a Nedokončenú. Z tvorby pre deti sú najznámejšie veršované knižky Čačky-hračky, Ako Jožko Pletko poplietol si všetko, Bola raz jedna trieda, Čiernobiela rozprávka i prozaické diela Nezábudky, Prvé kroky, Opice z našej police a rozprávkový cyklus O Osmijankovi. Zomrela 27. januára 1988 v Bratislave.

1930 – v Orlovej v Česku sa narodil huslista Bohdan Warchal. Študoval na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. V roku 1957 sa stal členom Slovenskej filharmónie. Zaujímal sa o komornú hru a v roku 1960 založil Slovenský komorný orchester (SKO), teleso, ktoré patrí k najpopulárnejším v oblasti vážnej hudby (od roku 2001 ho vedie Ewald Danel). Bohdan Warchal pedagogicky pôsobil na Konzervatóriu v Bratislave a na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Zomrel 30. decembra 2000.

1930 – zomrel v Liptovskom Mikuláši Jur Janoška alebo Juraj Janoška, evanjelický kňaz, biskup, prvý generálny biskup evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, spisovateľ, predseda Matice slovenskej, signatár Martinskej deklarácie. Od októbra 1918 bol člen SNR, poslancom Národného zhromaždenia za Slovenský klub a prívržencom SNS. Janoška písal aj literatúru pre deti a mládež. Bol autorom životopisov kultúrnych a cirkevných dejateľov. V roku 1887 založil Cirkevné listy, ktoré redigoval do roku 1921. V roku 1898 spoluzakladal spolok Tranoscius. Narodil sa v Dolnom Kubíne 25. decembra 1856.

1931 – narodil sa v Košiciach Igor Kluvánek, slovenský matematik. Učebnica Matematika I, II, ktorú napísal s Ladislavom Mišíkom a Marekom Švecom, bola prelomová vo vyučovaní matematiky na československých technických vysokých školách a používa sa dodnes. Ako hosťujúci profesor pôsobil na viacerých univerzitách v USA, resp. Nemecku. V osemdesiatych rokoch napísal viacdielnu učebnicu, ktorej zlomok vyšiel v r. 1991 v preklade aj u nás v podobe skrípt. Od roku 1990 prednášal postupne na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na VŠDS v Žiline a na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Systematicky sa venoval filozofii a teológii, istý čas dokonca profesionálne. Odmietal hodnotenie vedeckého pracovníka podľa číselných kritérií. Tvrdil, že slovenčina je pre matematiku vhodnejší jazyk ako angličtina. Zomrel 24. júla 1993 v Bratislave.

1991 – v Bratislave zomrel básnik a politik Miroslav Válek, osobnosť modernej slovenskej poézie. Pracoval ako redaktor, bol tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov. Po roku 1968 poslanec a funkcionár v komunistickej strane. V rokoch 1969-1988 minister kultúry. Zbierky básní: Dotyky, Príťažlivosť, Nepokoj, Milovanie v husej koži, Z vody, Slovo. Pre deti: Kúzla pod stolom, Veľká cestovná horúčka pre malých cestovateľov a i. Prekladal francúzsku, ruskú a poľskú poéziu. Narodil sa 17. júla 1927 v Trnave.

1996 – v Prahe zomrela Olga Havlová, osobnosť verejného života, manželka Václava Havla. V 70. a 80. rokoch aktivistka českého disentu, v roku 1990 založila Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, pôsobiaci v sociálnej a humanitárnej oblasti. Narodila sa 11. júla 1933 v Prahe.

2007 – zomrela česká spisovateľka Iva Hercíková. Autorka noviel i románov, pred revolúciou žila v USA. Dielo: Pět holek na krku, Pavouk, který kulhal, Čekání, Dvakrát do stejné řeky, Stín spánku, Lékař duší a zvířat, K domovu se nedívej, anděli, Hester aneb O čem ženy sní, Vášeň, Touha, Pět holek na krku po třiceti letech a i. Narodila sa 2. novembra 1935.

2009 – zomrel americký spisovateľ John Updike. Autor románov o živote americkej strednej vrstvy Králik, bež, O farme, Kentaur, Čarodejnice z Eastwicku, Vezmi si ma, Gertruda a Claudius, Terorista a i. Tiež autor básnických zbierok. Narodil sa 18. marca 1932.

2010 – zomrel americký spisovateľ Jerome David Salinger, kultová osobnosť 50. rokov. Vývoj povojnovej americkej literatúry ovplyvnil v roku 1951 románom Kto chytá v žite. Ďalej napísal knihy Do výšok zdvíhajte krov, tesári, Seymour: Úvod a Franny a Zooey. Narodil sa 1. januára 1919.

Ilustračné foto: Pixabay.com