27. november

490

1701 – narodil sa švédsky astronóm a fyzik Anders Celsius. Navrhol stostupňovú teplotnú stupnicu od bodu topenia ľadu po bod varu vody. Zomrel 25. apríla 1744.

1857 – narodil sa anglický lekár a fyziológ, sir Charles Scott Sherrington. Zaoberal sa neurofyziológiou, štúdiom reflexov a kontrakcií svalov. Spolu s E. D. Adrianom nositeľ Nobelovej ceny za medicínu (1932) za práce v oblasti funkcií neurónu. Zomrel 4. marca 1952.

1882 – v Ružomberku sa narodil Leo Kestenberg, nemecký a izraelský politik, klavirista a hudobný pedagóg. Ako 18-ročný navštevoval Kurz pre majstrov u pianistu a skladateľa Ferruccia Busoniho a v roku 1904 sa presťahoval za svojím učiteľom do Berlína. Ako aktívny člen SPD sa zapojil do sociálnodemokratickej výchovy. V rokoch 1929 – 32 bol námestníkom pruského ministerstva vedy, umenia a vzdelávania a začal rozsiahlu reformu hudobnej výchovy (tzv. Kestenbergove reformy). Po prevzatí moci národnými socialistami odišiel z Nemecka do Prahy, kde pôsobil ako referent pre hudobnú výchovu na ministerstve školstva a založil Medzinárodnú spoločnosť pre hudobnú výchovu. Po nemeckej okupácii Sudet v roku 1938 utiekol cez Paríž do Tel Avivu. Tam sa stal riaditeľom orchestra Palestíny. Zomrel v Tel Avive 13. januára 1962.

1895 – zomrel francúzsky spisovateľ Alexandre Dumas ml., syn A. Dumasa staršieho. Jeho najslávnejším románom je Dáma s kaméliami, kniha o slávnej parížskej kurtizáne. Prepísal ju i do javiskovej podoby a stala sa základom opery Giuseppe Verdiho La Traviata. Ďalšie divadelné hry A. Dumasa ml.: Polosvet, Nemanželský syn. Narodil sa 27. júla 1824.

1921 – v Uhrovci sa narodil politik a štátnik Alexander Dubček. V detstve žil v ZSSR s rodičmi, členmi družstva Interhelpo. Vyučil sa za strojného zámočníka a vyštudoval politickú školu v Moskve. Po vojne pôsobil v rôznych straníckych funkciách a v roku 1968 bol zvolený za prvého tajomníka ÚV KSČ. S jeho menom sa spája Pražská jar. Po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968 ho obvinili z porušovania zásad marxizmu-leninizmu a v apríli 1969 odvolali z funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ. Bol predsedom Federálneho zhromaždenia, v rokoch 1969-70 československým veľvyslancom v Turecku. V roku 1970 bol vylúčený z KSČ a v ďalších rokoch politicky prenasledovaný, pracoval ako mechanizátor. Po novembri 1989 sa zapojil do obrodného procesu. Skonal 7. novembra 1992 po autonehode, ktorá sa stala 1. septembra 1992.

1951 – v Lučenci zomrela spisovateľka Božena Slančíková-Timrava, predstaviteľka neskorého realizmu. Svoje prvé satirické básničky uverejňovala v rukopisnom časopise Ratolesť, ktorý vydávali so sestrou. V neskoršej tvorbe zobrazila realistický obraz dediny a malomesta – Márnosť všetko, Ťapákovci, Skúsenosť, Skon Paľa Ročku, Záplava. Spoločenské dianie zachytila v románe Hrdinovia a o ženách napísala prózy Ťažké položenie, Bál, Bez hrdosti. Tiež autorka divadelných hier. Narodila sa 2. októbra 1867 v Polichne.

1953 – zomrel americký prozaik a dramatik Eugene O’Neill. Jeho dielo má hlboký psychologický podtext: Cisár Jones, Anna Christie, Smútok pristane Elektre, Cesta dlhého dňa do noci. Laureát Nobelovej ceny za literatúru z roku 1936, držiteľ štyroch Pulitzerových cien. Narodil sa 16. októbra 1888.

1984 – v Bratislave zomrel Ján Bobok, slovenský pedagóg, matematik, priekopník novej koncepcie vyučovania matematiky. Pôsobil ako vedecko-výskumný pracovník a metodik vyučovania matematiky na Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave. Aktívne sa podieľal na vypracovaní novej koncepcie vyučovania matematiky na základnej škole, na tvorbe metodických materiálov pre učiteľov, na ich preškoľovaní a ako hlavný autor usmerňoval tvorbu učebníc matematiky. Narodil sa 16. októbra 1936 v Trnave.

2000 – zomrel anglický prozaik a literárny kritik sir Malcolm Bradbury. Debutoval v roku 1959 satirickým románom, ktorý bol preložený do češtiny Jíst lidi je neslušné, ktorým sa preslávil. Ďalšie romány: Cesta na západ, K Ermitáži a iné. Autor práce z oblasti literárnej histórie: Moderný britský román. Prednášal na univerzite East Anglia v Norwichi a písal tiež úspešné televízne novely. Narodil sa 7. septembra 1932.

Ilustračné foto: Pixabay.com