27. október

431

Deň černovskej tragédie: 1907 – odohrala sa černovská tragédia. V obci Černová pri Ružomberku žandári zabili 15 občanov, ktorí protestovali proti tomu, že spišský biskup Párvy nedovolil rodákovi z Černovej, kňazovi Andrejovi Hlinkovi, vysvätiť nový kostol. Ďalší dvaja ľudia zomreli v nemocnici a mnohí boli zranení.

Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

1949 – činnosť začala Slovenská filharmónia (SF). Prvým šéfdirigentom SF bol český dirigent Václav Talich, otvárací koncert dirigoval slovenský dirigent Ľudovít Rajter.

1968 – Národné zhromaždenie ČSSR prijalo zákon o československej federácii. Slávnostne ho podpísali na Bratislavskom hrade v Sieni federácie poprední predstavitelia Československa 30. októbra 1968. Zákon nadobudol platnosť 1. januára 1969. Federáciu tvorili dva subjekty – Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika. Vládny návrh ústavného zákona o zániku ČSFR k 31. decembru 1992 schválili poslanci Federálneho zhromaždenia ČSFR 25. novembra 1992.

Ilustračné foto: Pixabay.com