28. december

541

1862 – narodil sa v Novej Bani Štefan Volf-Kňazolúcky. Bol spolupracovníkom historika, botanika a etnografa Andreja Kmeťa. Zbieral pre neho minerály zo svojho okolia a daroval ich Slovenskému národnému múzeum v Martine. Zo svojho okolia zbieral povery a ľudové piesne. Zomrel 27. marca 1901.

1898 – narodil sa v Mošovciach v okrese Turčianske Teplice historik a stredoškolský pedagóg Ján Šikura. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a na Univerzite Karlovej v Prahe. Učil na gymnáziách v Žiline a v Martine, kde bol aj kustódom numizmatického oddelenia Slovenského národného múzea. Bol účastníkom SNP a členom Revolučného národného výboru v Martine, v decembri 1944 ho fašisti uväznili. Venoval sa výskumu histórie Turca, najvýznamnejšou prácou sú jeho miestopisné dejiny. V SNM založil a viedol numizmatický kabinet, skatalogizoval numizmatické zbierky. Zhromaždil vzácne rukopisy v origináloch i odpisoch, napríklad odpis listu Martina Luthera Františkovi Révajovi z roku 1539. Zomrel 31. januára 1945 v Martine, kde je na Národnom cintoríne pochovaný.

1925 – zomrel ruský básnik Sergej Alexandrovič Jesenin, jeden z najväčších lyrikov 20. storočia. Autor komornej dedinskej lyriky. Revolučnú dobu opísal v diele Pieseň o veľkom pochode, O Rusku a revolúcii. Písal tiež milostné verše: Anna Sneginová, Perzské lásky. Život ukončil pravdepodobne samovraždou. Narodil sa 3. októbra 1895.

1937 – zomrel francúzsky skladateľ Maurice Ravel. Jeho dielo bolo ovplyvnené impresionizmom a ľudovou melodikou: orchestrálne skladby – Bolero, Španielska rapsódia, opera – Dieťa a čary, balet – Dafnis a Chloé, klavírne skladby a piesne. Narodil sa 7. marca 1875.

1945 – zomrel americký spisovateľ Theodore Dreiser. Písal naturalistické romány – Sestra Carrie, Jennie Gerhardtová, Americká tragédia. Narodil sa 27. augusta 1871.

1999 – v Bratislave zomrel chirurg Stanislav Čársky. Pochádzal z lekárskej rodiny, vnuk chirurga Stanislava Kostlivého, syn chirurga Konštantína Čárskeho. Bol prednostom Chirurgickej kliniky SPAM (Slovenská postgraduálna akadémia medicíny). Profesor Lekárskej fakulty UK v Bratislave, predseda Slovenskej chirurgickej spoločnosti. Narodil sa 7. októbra 1942 v Bratislave.

Ilustračné foto: Pixabay.com