28. marec

474

Deň učiteľov

1848 – evanjelický kňaz Michal Miloslav Hodža oboznámil na trojtisícovom zhromaždení zástupcov obcí a miest Liptova v Liptovskom Mikuláši s tzv. Liptovskými žiadosťami (Žiadosti slovenského národa v stolici Liptovskej), ktoré sa stali východiskom celonárodných Žiadostí slovenského národa. Pred stoličným domom svojím prejavom privítal proklamáciu slobody a občianskej rovnosti. Žiadosti však boli v priebehu niekoľkých týždňov vládou a stoličnými úradníkmi anulované.

Ilustračná foto: Pixabay.com