28. október

490

Deň vzniku samostatného československého štátu: 1918 – vznik  Československa. Rakúsko-uhorská vláda odoslala 27. októbra 1918 vláde USA nótu, v ktorej oznámila, že prijíma mierové podmienky, čo znamenalo zánik habsburskej monarchie. Veľká manifestácia v Prahe deklaratívne vyhlásila samostatné Československo. Predstavitelia Národného výboru československého, ktorý sa vyhlásil za zákonodarný zbor, schválili zákon o vytvorení československého štátu. Za Slovákov ho podpísal Vavro Šrobár. V roku 1938 po Mníchovskej dohode 1. Československá republika zanikla.

Ilustračné foto: Pixabay.com