29. december

529

1606 – za podozrivých okolností zomrel v Košiciach Štefan Bočkaj, príslušník bohatej sedmohradskej magnátskej rodiny, vodca jedného z protihabsburských stavovských povstaní v roku 1604. Jedným z dôvodov povstania bolo zvýšenie daní a konfiškácia majetku protestantov Habsburgovcami. Podpísanie tzv Žitavského mieru pri Hurbanove 11. novembra 1606 medzi arcikniežaťom Matejom Habsburským, Turkami a Štefanom Bočkajom ukončilo päťnásťročnú vojnu ako aj Bočkajovo povstanie. Nariadenia proti nekatolíkom, ktoré vydal Rudolf II., zrušili. Bočkaja uznali za sedmohradské knieža a najjužnejšie Slovensko sa znova stalo súčasťou habsburského územia. Štefan Bočkaj sa narodil 1. januára 1557 v Kluži (Rumunsko).

1926 – zomrel nemecký básnik a prozaik Rainer Maria Rilke, osobnosť modernej poézie na prelome 19. a 20. storočia. Rodák z Prahy, pôsobil v Paríži, na jeho tvorbu mal vplyv francúzsky symbolizmus. Bol sekretárom francúzskeho sochára Auguste Rodina. Neskôr žil vo Švajčiarsku, kde aj zomrel. Napísal napr. cykly básní Piesne o láske a smrti, Sonety Orfeovi. Je autorom románu Zápisky Malteho Lauridsa Briggeho. Narodil sa 4. decembra 1875.

1978 – v Martine zomrel Anton Augustín Baník, slovenský kultúrny historik, filológ, kultúrny a národný filozof, redaktor, knihovník, archivár špecializujúci sa na slovenské národné obrodenie. Narodil sa 26. februára 1900 v obci Valaská v okr. Brezno.

2002 – v Bratislave zomrel humorista, dramatik, prozaik, fejtonista a herec Július Satinský. Spolu s Milanom Lasicom zakladateľ moderného slovenského humoru, divácku pozornosť získali seriálmi Ktosi je za dverami a Nikto nie je za dverami a mnohými predstaveniami v bratislavskom Štúdiu L&S. Satinskému vyšli knihy Moji milí rodáci, Listy rodákom o nebezpečenstvách, ktoré im hrozia, Karavána šteká, psi idú ďalej, Šľak ma ide trafiť, Chlapci z Dunajskej ulice a Polstoročie s Bratislavou. U detí si získal popularitu vďaka knihe Rozprávky uja Klobásu. Posmrtne vyšla napr. kniha spomienok Momentálne som mŕtvy, zavolajte mi neskôr. Bol literárne činný aj ako spoluautor divadelných scénok Nečakanie na Godota, divadelných hier Náš priateľ René, Deň radosti a Jubileum. Účinkoval aj vo filmoch, napr. S tebou mně baví svět, Vesničko má středisková, Utekajme, už ide! Satinský sa narodil 20. augusta 1941 v Bratislave.

Ilustračné foto: Pixabay.com