29. marec

566

1869 – narodil sa v krkonošskej obci Křížlice Cyril Kutlík, slovenský maliar a ilustrátor, predstaviteľ historicizmu, realizmu a portrétneho umenia, výtvarný pedagóg a zakladateľ prvej maliarskej školy v Belehrade. Je jedným z prvých autorov umeleckých pohľadníc na Slovensku. Pohľadnice s jeho návrhmi vyšli v Prahe, Ružomberku a Belehrade. V roku 1900 prezentovali Kutlíkovo dielo na Svetovej výstave v Paríži. Tohto triumfu sa už nedožil. Pochovali ho v Belehrade. Zomrel 4. apríla 1900.

1890 – narodil sa v Poděbradoch Vojtěch Šebor, český architekt pôsobiaci v Bratislave a Poděbradoch. Jeho prvé práce boli poznačené historizmom, neskôr sa preorientoval na moderný architektonický prejav. Okrem mnohých návrhov na interiéry, nábytok, divadelné dekorácie, úsporné stavby obytných domov, regulačné plány, boli jeho najvýznamnejšie stavby: školy v Martine, Michalovciach, Ružomberku, radnica v Trenčíne, okresný dom v Trebišove, rozhlasová stanica v Banskej Bystrici, zotavovňa pre mládež pri Počúvadle pod Sitnom, obytné domy v Banskej Bystrici, Košiciach, Prešove a Bratislave, slobodáreň v Bratislave. Zomrel 27. apríla 1968.

1900 – narodil sa český básnik Jiří Wolker. Debutoval zbierkou Host do domu, po ktorej nasledovala zbierka Svatý kopeček. V zbierke proletárskej poézie Těžká hodina sú sociálne balady – Balada o snu, Balada o nenarozeném dítěti, Balada o očích topičových. Jiří Wolker ochorel na tuberkulózu, ktorú si v lete 1923 liečil i v Tatranskej Polianke. Po neúspešnej liečbe zomrel 3. januára 1924.

1995 – zomrela v Bratislava Viera Kantorová (rod. Navarová) – slovenská paleontologička, vedecká pracovníčka a popredná geologička v oblasti biostratigrafie kriedy, biostratigrafie i paleontológie paleogénu a neogénu. Patrí medzi zakladateľov slovenskej mikropaleontológie. Založila, budovala a viedla mikropaleontologické laboratórium na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra, prvé pracovisko tohto druhu na Slovensku. Narodila sa 7. januára 1922 v Lučenci.

Ilustračné foto: Pixabay.com