29. november

518

1378 – zomrel Karol IV. z dynastie Luxemburgovcov, český a rímsky kráľ, cisár Sv. ríše rímskej. Syn Jana Luxemburského a Elišky Přemyslovny, otec Václava IV. a Žigmunda Luxemburského. Bol štyrikrát ženatý. Jeden z najschopnejších stredovekých panovníkov, svoju moc opieral o krajiny Koruny českej, štátny útvar, ktorý vytvoril v roku 1348. V tom istom roku založil pražskú univerzitu a Nové Mesto Pražské, pražské biskupstvo povýšil na arcibiskupstvo. V roku 1356 upravil vzťah Českého kráľovstva k Svätej ríši rímskej (Zlatá bula Karla IV.). Narodil sa 14. mája 1316.

1643 – zomrel taliansky skladateľ Claudio Monteverdi. Autor svetskej vokálnej hudby, opier, napr. Korunovácia Poppey i cirkevnej hudby. Riaditeľ chóru v Chráme sv. Marka v Benátkach. Narodil sa 15. mája 1567.

1780 – zomrela Mária Terézia z dynastie Habsburgovcov, uhorská a česká kráľovná. Dcéra Karola VI., manželka rímskonemeckého cisára Františka I. Štefana Lotrinského. Matka 16 detí (Jozefa II., Leopolda II., Márie Antoinetty a ďalších). Zaviedla osvietenské reformy v správe monarchie, v školstve (povinná školská dochádzka), súdnictve, hospodárstve. V roku 1765 sa stal spoluvládcom ovdovenej Márie Terézie jej najstarší syn Jozef II. Narodila sa 13. mája 1717.

1797 – narodil sa taliansky skladateľ Gaetano Donizetti. Autor viac než 70 opier, napríklad Lucia di Lammermoor, Nápoj lásky, Don Pasquale, symfónií. Zomrel 8. apríla 1848.

1894 – narodil sa český ilustrátor Jaroslav Vodrážka. Pôsobil v Martine, spolupracoval s Maticou slovenskou. Priekopník detskej ilustrácie na Slovensku, ilustroval napríklad Smelého zajka a Smelého zajka v Afrike. Spolupracoval s časopismi Slniečko a Včielka. Zomrel 9. mája 1984 v Prahe.

1924 – zomrel taliansky operný skladateľ Giacomo Puccini, predstaviteľ verizmu. Autor opier Manon Lescaut, Bohéma, Tosca, Madame Butterfly, Turandot, operného triptychu Plášť, komorných diel a slávnostnej omše. Narodil sa 22. decembra 1858.

1927 – v Bratislave zomrel lekár a národný buditeľ Pavel Blaho. Priekopník česko-slovenskej vzájomnosti, v Luhačoviciach, kde bol kúpeľným lekárom, organizoval porady Česko-slovenskej jednoty. V roku 1918 člen Šrobárovej dočasnej vlády, v rokoch 1920-27 poslanec Národného zhromaždenia. Venoval sa publikačnej, ochotníckej divadelnej a muzeálnej činnosti. Zakladateľ potravinárskych spolkov i úverových družstiev. Narodil sa 25. marca 1867 v Skalici.

1933 – v Posade Górnej, Poľsko, sa narodil významný slovenský keramikár, sochár a maliar Andrej Rudavský, študoval v Bratislave a Prahe. Po skončení vysokej školy umelecko-priemyslovej v Prahe sa usadil v Podunajských Biskupiciach, kde pôsobil až do svojej smrti. Od roku 1962 bol členom Skupiny Mikuláša Galandu, známej ako Galandovci. Inšpiráciou pre jeho tvorbu boli ľudové motívy, národná história, mytológia, kresťanstvo. Zomrel 11. apríla 2016 v Bratislave.

1964 – v Košiciach sa narodil básnik Jozef Urban. Debutoval zbierkou básní Malý zúrivý Robinson, ktorou sa zaradil k „rockovej“ básnickej generácii. Ďalšie knihy: Hluchonemá hudba, Kniha polomŕtvych, Snežienky a biblie. Pre deti napísal Dobrodružstvá vranky Danky a je tiež autorom rozhlasovej hry Poznáme svojich ľudí a populárno-didaktickej knihy pre začínajúcich poetov Utrpenie mladého poeta. Zahynul tragicky pri automobilovej nehode pri Detve 28. apríla 1999.

1966 – zomrela česká osvetová pracovníčka Alice Masaryková, dcéra T. G. Masaryka. Poslankyňa Národného zhromaždenia, predsedníčka Československého Červeného kríža. Počas 2. svetovej vojny žila v USA, po vojne v ČSR a od roku 1948 v emigrácii. Narodila sa 3. mája 1879.

1969 – v New Yorku zomrel politik, advokát Jozef Lettrich. Počas 2. svetovej vojny bol aktívny v ilegálnej SNR, v rokoch 1945-48 predseda SNR. Po februári 1948 emigroval do USA, kde bol predsedom Rady slobodného Československa. Prednášal na amerických univerzitách. Narodil sa 17. júna 1905 v Turčianskych Tepliciach, Diviakoch.

2008 – zomrel dánsky architekt J?rn Utzon, ktorý sa do dejín zapísal návrhom budovy Opery v Sydney. V rodnom Dánsku postavil kostol v Bagsvaerde, súbory átriových domov v Helsing?re a v Fredensborgu. Tiež sa angažoval v Ázii. Narodil sa 9. apríla 1918.

2014 – v Bratislave zomrel akademický maliar, grafik, ilustrátor a scénograf Svetozár Mydlo. Bol dvorným grafikom Radošinského naivného divadla a dlhoročným výtvarným redaktorom vydavateľstva Mladé letá. Spolupracoval s časopisom Slniečko a s vydavateľstvom Buvik. Pracoval aj v oblasti úžitkového výtvarníctva, venoval sa najmä poštovým známkam. Narodil sa 10. júla 1948 v Ružomberku.

Ilustračné foto: Pixabay.com