3. apríl

745

1783 – narodil sa americký spisovateľ Washington Irving, považovaný za zakladateľa americkej prózy. Písal paródie, cestopisné črty, historické knihy. Zomrel 28. novembra 1859.

1823 – narodil sa v Hrachove (okr. Rimavská Sobota) Samo Vozár (podľa matričných záznamov Vozárik, písal sa tiež Vozáry) – slovenský básnik, publicista a prekladateľ. Písal básnické cykly, lyricko-epické útvary, veršované drámy a sonet. Okrem poézie sa venoval tiež publicistike, kde obhajoval a bránil štúrovskú slovenčinu, ale tiež kriticky komentoval domáce spoločenské pomery. Okrem vlastnej tvorby sa venoval prekladom z anglickej (William Shakespeare), nemeckej (Johann Wolfgang Goethe), ruskej (Alexander Sergejevič Puškin) a poľskej (Adam Mickiewicz) literatúry. Zomrel 5. decembra 1850 v Hrachove pravdepodobne násilnou smrťou za nevyjasnených okolností (predpokladá sa, že ho ako pansláva prepadli a zbili maďarskí nacionalisti).

1849 – zomrel poľský romantický básnik a dramatik Juliusz Slowacki. Predstaviteľ revolučného hnutia za národné oslobodenie Poľska. Poľským emigrantom venoval prózu Anhelli. Dejiny Poľska spracoval napr. v dráme Balladyna. Narodil sa 4. septembra 1809.

1873 – narodil sa český lekár, psychiater, profesor Univerzity Karlovej Jan Janský. Klasifikoval štyri krvné skupiny, čo publikoval v roku 1907 v práci Hematologická studie u psychotiků. Zomrel 8. septembra 1921.

1876 – narodil sa český priemyselník Tomáš Baťa, otec Tomáša Johna Baťu. V r. 1894 založil obuvnícku továreň v Zlíne, ktorú rozšíril najmä medzi dvoma svetovými vojnami. Zomrel pri havárii lietadla 12. júla 1932.

1897 – zomrel nemecký skladateľ Johannes Brahms, ktorý žil a tvoril vo Viedni. Autor štyroch symfónií, inštrumentálnych koncertov, dvojkoncertu pre husle a violončelo, komorných skladieb i piesní. Bol klaviristom i dirigentom. Narodil sa 7. mája 1833.

1917 – v Slovenskej Ľupči sa narodil skladateľ a dirigent Tibor Andrašovan. Umelecký vedúci Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK). V tvorbe vychádzal z ľudovej kultúry a bol tiež zakladateľom pôvodnej slovenskej baletnej tvorby, napísal napr. balet Orfeus a Eurydika. Autor opier, muzikálu, filmovej hudby, piesní a zborovej tvorby, symfonických a koncertných skladieb. Zomrel 14. júna 2001.

1923 – v Liptovskej Porúbke sa narodil politik Jozef Lenárt, funkcionár KSČ na Slovensku, predstaviteľ normalizácie. V novembri 1989 ho zbavili funkcií a v roku 1990 vylúčili z KSČ. Zomrel 11. februára 2004 v Prahe.

1927 – v Trnave sa narodil skladateľ a muzikológ Ladislav Burlas. Bol hudobným historikom v SAV a venoval sa pedagogickej činnosti. Napísal vyše 150 muzikologických prác a tiež je autorom symfonických, komorných i zborových diel, hudby pre deti i hudby k filmom.

1930 – sa narodil v Ludwigshafen am Rhein Helmut Josef Michael Kohl, nemecký konzervatívny politik a štátnik. Od roku 1982 do roku 1998 bol kancelárom Nemeckej spolkovej republiky. Jeho 16-ročné obdobie vlády bolo najdlhšie od vlády Otta von Bismarcka. Bol zástancom európskej integrácie, ktoré vyústilo v decembri 1991 na summite Európskych spoločenstiev v Maastrichte prijatím zmluvy o hospodárskej, menovej a politickej únii. Zomrel 16. júna 2017 v Ludwigshafene.

1991 – zomrel anglický spisovateľ Graham Greene. Autor románov s politickou i náboženskou tematikou Moc a sláva, Náš človek v Havane, Ľudský faktor, Vlak do Istanbulu, Tichý Američan, Komedianti, Honorárny konzul. Narodil sa 2. októbra 1904.

2011 – v Bratislave zomrel operný spevák Ondrej Malachovský (bas). Do Opery SND, v ktorej účinkoval vo viac ako 80 operných inscenáciách, vstúpil v roku 1959 ako Gremin v Čajkovského opere Eugen Onegin. Okrem stvárnenia postáv v tradičnom repertoári zaujal v operách Eugena Suchoňa – ako Štelina v Krútňave a kráľ Svätopluk v rovnomennej opere. Premiérovo stvárnil postavy v Cikkerových operách Obliehanie Bystrice a Mister Scrooge. Koncertoval a bol pedagógom. Narodil sa 5. apríla 1929 v Badíne.

Ilustračné foto: Pixabay.com