3. december

594

1552 – zomrel jezuitský misionár sv. František Xaverský. Pripojil sa k zakladateľovi jezuitského rádu Ignácovi z Loyoly a bol vysvätený za kňaza. Kresťanstvo šíril v Indii a Japonsku. V roku 1927 ho pápež Pius XI. vyhlásil za patróna zámorských misií. Narodil sa 7. apríla 1506.

1919 – zomrel francúzsky maliar Pierre-Auguste Renoir, predstaviteľ impresionizmu. Spočiatku ovplyvnený realistami, výborný kolorista, skúmal svetelné efekty. Známe obrazy: Tanec v Moulin de la Galette, Raňajky veslárov, Hojdačka. Narodil sa 25. februára 1841.

1928 – zomrel v Banskej Štiavnici Štefan Farbaky, slovenský matematik, fyzik a pedagóg. Spolu so Štefanom Schenckom skonštruoval originálnu plynovú lampu a zostrojil veľký elektrický akumulátor. Jeho prototyp sa stal zdrojom elektriny na osvetľovanie novej budovy Banskej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici a neskôr aj viedenskej opery, cisárskej rezidencie vo Viedni, zámockého divadla a ďalších budov vo veľkých mestách monarchie. Patentované akumulátory typu Farbaky-Schenck sa rozšírili nielen v celej Európe, ale aj v USA. Za štúdium konštrukčných problémov akumulátorov získal cenu Marczibányiho. Narodil sa 15. augusta 1837 v maďarskom meste Níreďháza v šľachtickej rodine Farbaky de Árvanagyfalva.

1940 – v Martine sa narodil skladateľ Svetozár Stračina, slovenský hudobný skladateľ, zberateľ ľudových piesní a editor ich nahrávok, autor štylizovanej ľudovej hudby. Komponoval pre súbory Lúčnica a SĽUK a bol spoluorganizátor folklórnych festivalov. Je autorom piesní a úprav hudobného folklóru, orchestrálnych diel, filmovej a scénickej hudby. Zomrel 26. februára 1996 v Bratislave, pochovaný je v Banskej Bystrici.

1951 – v Banskej Bystrici zomrel Samuel Piltz (Pilc), banský inžinier, banský odborník, pedagóg. Zaslúžil sa o geologický prieskum, projektovanie a dobývanie ložísk, bezpečnosť a modernizáciu prevádzky v baniach a o rozvoj rudného a uhoľného baníctva na Slovensku. V roku 1928-1932 bol hlavným technickým komisárom na Banskom kapitanáte v Banskej Bystrici, technický radca a prednosta Banského inšpektorátu v Banskej Bystrici (1935- 1938). Prednosta technického odboru s titulom banský riaditeľ Podnikového riaditeľstva Rudných baní a hút na farebné kovy, n.p. Banská Bystrica (1948-1951). Narodil sa 26. augusta 1888 v Hodruši-Hámre.

1952 – v Prahe bol popravený politik a publicista Vladimír Clementis. Vyštudoval právo v Prahe a bol advokátom v Bratislave. Od roku 1924 člen KSČ, v roku 1939 ho však z KSČ vylúčili pre nesúhlas so sovietsko-nemeckou zmluvou o neútočení – paktom Ribbentrop-Molotov. V roku 1945 ho do strany opäť prijali. V rokoch 1939-45 bol v zahraničnom odboji vo Francúzsku a vo Veľkej Británii, v rokoch 1945-48 štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí, v rokoch 1948-50 minister zahraničných vecí ČSR. Po vykonštruovanom stalinskom procese bol v roku 1951 zatknutý a popravený. V roku 1963 ho rehabilitovali. Autor ľavicovo orientovanej publicistiky, napísal napr. knihy Slovenský ľud a odkaz T. G. Masaryka, Usmerňované Slovensko, Odkazy z Londýna. Autor osobne ladených kníh Nedokončená kronika a Listy z väzenia. Narodil sa 20. septembra 1902 v Tisovci.

2017 – po ťažkej chorobe vo veku 77 rokov zomrel v Bratislave slovenský trubkár Juraj Lehotský. Pôsobil v orchestri dirigenta Juraja Velčovského, neskôr v tanečnom orchestri Československého rozhlasu, v skupine Nový Tradicionál, Traditional Revival Band. Svoj vlastný album vydal v roku 1976 pod názvom Stieborná trúbka. Spolupracoval s mnohými hudobníkmi, medzi ktorých patria napríklad Matúš Jakabčic a Peter Lipa. Narodil sa 18. januára 1940 v Prahe.

Ilustračné foto: Pixabay.com