3. november

465

1688 – narodil sa v Kežmarku polyhistor a astronóm Juraj Buchholtz. Pôsobil na evanjelickom lýceu v Kežmarku. Život zasvätil výskumu sústav jaskýň na Slovensku a propagácii vedeckých poznatkov z výskumov Vysokých Tatier. Prvý zakreslil panorámu Vysokých Tatier, je autorom štúdií o lososoch v rieke Poprad a v Dunajci, o liečivých prameňoch vo Vyšných Ružbachoch a o Demänovských jaskyniach. Skúmal aj Silickú ľadnicu i Domicu. Buchholtz sa venoval aj astronómii. Meno Juraja Buchholtza je zapísané na zozname osobností UNESCO. Zomrel v Kežmarku 3. augusta 1737.

1912 – v Moravskom Lieskovom zomrel dramatik, národný buditeľ a evanj. kňaz Jozef Hollý. Úspešné boli jeho hry Márnotratný syn, Kubo, Geľo Sebechlebský, Amerikán, tiež vo filmových, televíznych a operných adaptáciách. Otec výtvarníčky Eleny Holéczyovej a herca a režiséra Martina Hollého st., starý otec filmového režiséra Martina Hollého ml. Narodil sa 29. januára 1879 v Skalici.

1930 – v Nových Zámkoch sa narodila Viera Gergeľová, slovenská grafička a knižná ilustrátorka. Študovala na Vyššej škole umeleckého priemyslu v Prahe a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Vincenta Hložníka. V ilustrátorskej tvorbe sa sústredila predovšetkým na knihy pre najmenších. Ilustrovala napr. Osie hniezdo (K. Lazarová), Do školy (Ľ. Podjavorinská), Zuzanka Hraškovie (P. O. Hviezdoslav), Čin-čin (Ľ. Podjavorinská) a mnoho ďalších. Medzi oceneniami jej tvorby sú Ceny Martina Benku a Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež. Na Bienále ilustrácií Bratislava v roku 1989 bola ocenená Zlatým jablkom za ilustrácie ku knihe Čertov mlynček. Zomrela 23. augusta 2004 v Bratislave.

1957 – v Bratislave sa narodil spisovateľ a novinár Martin M. Šimečka. Ako syn disidenta, filozofa Milana Šimečku nemohol študovať a absolvoval odborné učilište v Slovnafte. V rokoch 1977-89 vystriedal niekoľko zamestnaní – bol ošetrovateľom, plavčíkom, kuričom i predavačom. Publikoval v samizdate a oficiálne vyšli jeho romány Džin a Záujem až v 90. rokoch. Po revolúcii 1989 založil a viedol vydavateľstvo Archa, neskôr bol šéfredaktorom týždenníka Domino fórum, denníka Sme a šéfredaktorom českého týždenníka Respekt. Autor knihy esejí Hľadanie obáv.

2001 – v Bratislave zomrel básnik Vojtech Mihálik. Ľavicovo orientovaný autor, bol predsedom Zväzu slovenských spisovateľov (ZSS) a riaditeľom vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Autor básnických zbierok Anjeli, Plebejská košeľa, Spievajúce srdce, Ozbrojená láska, Neumriem na slame, Vzbúrený Jób. Prekladateľ z talianskej, francúzskej, poľskej a americkej literatúry. Narodil sa 30. marca 1926 v Dolnej Strede.

2001 – zomrel rakúsky historik umenia, sir Ernst Gombrich. Pred fašistami emigroval do Anglicka, kde prežil väčšinu svojho života. Okrem kníh o umeleckej problematike napísal svetoznáme dejiny umenia The Story of Art – Príbeh umenia. Ďalšie diela: Art and Illusion, The Sense of Order, The Image and the Eye. Narodil sa 30. marca 1909.

Ilustračné foto: Pixabay.com