3. október

525

1226 – zomrel taliansky mních sv. František z Assisi, Giovanni Bernardone. Založil najstarší katolícky žobravý rád – františkánov. Cirkevný reformátor, mystik, svätec, patrón ekológie. V roku 1228 bol kanonizovaný. Narodil sa približne v roku 1181 alebo 1182.

1762 – v Slanici na Orave sa narodil filológ, katolícky kňaz Anton Bernolák. Pôsobil ako kňaz v Čeklísi (dnes Bernolákovo), ako tajomník na arcibiskupskom úrade v Trnave a ako farár v Nových Zámkoch. Spolu s Jurajom Fándlym založil Slovenské učené tovarišstvo. Bol prvým kodifikátorom spisovnej slovenčiny, napísal práce o slovenskej gramatike a pravopise Grammatica slavica a Slovár Slovenskí Česko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. Ku knihe Filologicko-kritická rozprava o slovenských písmenách pripojil návrh pravopisu Orthographia. Vychádzal zo západoslovenského nárečia, bernolákovčina sa neujala ako celonárodný spisovný jazyk, mala však význam pre formovanie slovenského jazyka. Zomrel 15. januára 1813 v Nových Zámkoch.

1839 – v Bratislave zomrel najvýznamnejší židovský učenec 19. storočia Chatam Sófer, vl. m. Moše Schreiber. Po štúdiách pôsobil v Boskoviciach, Prostějove a maďarskom Nagy Mártone a od roku 1806 bol rabínom bratislavskej náboženskej obce a viedol rabínske učilište – Ješivu, známe po celej Európe. Venoval sa tiež sudcovskej činnosti. Jeho hrob bol pôvodne na cintoríne na bratislavskom hradnom úbočí. V súčasnosti, po stavebných úpravách, sa nachádza neďaleko tunela v podzemnom mauzóleu. Narodil sa 24. septembra 1762 vo Frankfurte nad Mohanom.

1869 – narodil sa Robert Kraft, nemecký spisovateľ, autor detektívok, dobrodružných a fantastických románov. Na rozdiel od Karla Maya, s ktorým ho často porovnávali, miesta, kde sa odohrával dej jeho románov, osobne poznal, lebo predtým, ako začal žať úspechy ako spisovateľ, pracoval ako plavčík, námorník a kuchár na veľkej obchodnej lodi. Zomrel 10. mája 1916.

1845 – v Hodruši-Hámroch sa narodil vydavateľ, cirkevný hodnostár František Richard Osvald. Spoluzakladateľ Spolku sv. Vojtecha, predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Matice slovenskej (1919-26). Písal poéziu, publicistické články. Zomrel 14. apríla 1926 v Trnave.

1895 – v Konstantinove sa narodil ruský básnik Sergej Alexandrovič Jesenin, jeden z najväčších lyrikov 20. stor. Revolučnú dobu opísal v diele Pieseň o veľkom pochode, O Rusku a revolúcii. Písal tiež milostné verše: Anna Sneginová: Perzské motívy. Život ukončil 28. decembra 1925 v Petrohrade pravdepodobne samovraždou.

1922 – v Nitre sa narodila operná speváčka, sopranistka Anna Martvoňová. Začínala v zbore a v rokoch 1951-85 bola sólistkou Opery Slovenského národného divadla (SND). Vynikala v lyrickom repertoári. Zomrela 16. decembra 1990 v Bratislave.

1976 – v Žiline zomrel spisovateľ Juraj Váh, vl. m. Henrich Herzog. Rozhlasový a divadelný dramaturg. V diele sa venoval tragickým osudom slovenských Židov, ale aj tvorbe detektívnych románov a rozhlasových hier: Niekoľko ľudí, Osudný návrat, Poslední a prví. Narodil sa 29. augusta 1925 v Žiline.

2015 – v Bratislave zomrel sochár Tibor Bártfay. Študoval na AVU v Budapešti a na AVU v Prahe. Venoval sa monumentálnej tvorbe, pamätníkovej tvorbe a komornému sochárstvu. Najznámejšie diela: Nad hrobom bojovníka (bratislavský Slavín), pomník Ľudovíta Štúra v Bratislave, pomník Pribinu v Nitre, Fontána mieru na Hodžovom námestí v Bratislave. Narodil sa 12. mája 1922 v Nitre.

Ilustračné foto: Pixabay.com